فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2008-7349 2588-6835 پژوهشنامه نقد ادب عربی 130 ۱۳۹۷/۹/۲۴
2 2008-8841 2538-3507 تاریخ نگری و تاریخ نگاری 145 ۱۳۹۷/۹/۲۴
3 2322-5203 2423-3390 Journal of Textiles and Polymers Journal of Textiles and Polymers 74 ۱۳۹۷/۹/۲۴
4 2345-2412 2345-2420 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 156 ۱۳۹۷/۹/۲۴
5 2008-918X 2423-6519 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 152 ۱۳۹۷/۹/۲۴
6 2383-054 2383-0557 ادبیات پارسی معاصر Contemporary Persian Literature 158 ۱۳۹۷/۹/۲۴
7 2228-706X - تاریخ و فرهنگ 100 ۱۳۹۷/۹/۲۴
8 2322-4347 - پدافند الکترونیکی و سایبری 166 ۱۳۹۷/۹/۲۱
9 - - مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 0 ۱۳۹۷/۹/۲۱
10 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۹
11 2251-614X 2645-4858 مجله حقوقی بین المللی 651 ۱۳۹۷/۹/۱۸
12 - - زبانشناسی اجتماعی زبانشناسی اجتماعی 21 ۱۳۹۷/۹/۱۷
13 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 ۱۳۹۷/۹/۱۷
14 - - Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 0 ۱۳۹۷/۹/۱۷
15 1735-692X - Plume Plume 163 ۱۳۹۷/۹/۱۴
16 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 482 ۱۳۹۷/۹/۱۳
17 2423-5504 2476-5295 جغرافیای اجتماعی شهری جغرافیای اجتماعی شهری 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
18 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Application 57 ۱۳۹۷/۹/۱۲
19 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
20 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
21 - 2588-3372 Journal of Energy Management and Technology 35 ۱۳۹۷/۹/۱۲
22 2383-1251 2383-1480 پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research 118 ۱۳۹۷/۹/۱۲
23 2251-9769 - پژوهش اطلاعاتی- امنیتی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
24 2251-9777 - مطالعات اطلاعاتی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
25 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 309 ۱۳۹۷/۹/۱۱
26 2645-4696 2645-470x رسانه های دیداری و شنیداری رسانه های دیداری و شنیداری 139 ۱۳۹۷/۹/۱۱
27 - - پدافند غیر عامل و امنیت 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
28 1735-8671 - امنیت پژوهی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
29 2588-7297 2345-2226 Chronic Diseases Journal Chronic Diseases Journal 0 ۱۳۹۷/۹/۹
30 2322-2646 - علوم و فناوری بذر ایران 186 ۱۳۹۷/۹/۷
31 2423-4060 - روانشناسی خانواده Journal of Family Psychology 54 ۱۳۹۷/۹/۷
32 - - مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی 0 ۱۳۹۷/۹/۶
33 1561-4174 - تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science 687 ۱۳۹۷/۹/۱
34 2228-5431 - بورس اوراق بهادار Quarterly Journal of Securities Exchange 294 ۱۳۹۷/۸/۲۹
35 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 ۱۳۹۷/۸/۲۷
36 1028-7167 - مهندسی صنایع و مدیریت 1023 ۱۳۹۷/۸/۲۶
37 2423-4451 - Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies 132 ۱۳۹۷/۸/۲۵
38 1560-652X 2345-4040 مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 710 ۱۳۹۷/۸/۲۵
39 2008-3645 2008-4161 Jundishapur Journal of Microbiology 1991 ۱۳۹۷/۸/۲۲
40 2251-8886 2588-4409 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 157 ۱۳۹۷/۸/۲۲
41 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 146 ۱۳۹۷/۸/۲۰
42 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 200 ۱۳۹۷/۸/۱۹
43 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 154 ۱۳۹۷/۸/۱۹
44 1024-0772 - تحقیقات حقوقی 4317 ۱۳۹۷/۸/۱۹
45 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 168 ۱۳۹۷/۸/۱۹
46 2645-4092 - روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی 21 ۱۳۹۷/۸/۱۹
47 - - فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 183 ۱۳۹۷/۸/۱۹
48 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 93 ۱۳۹۷/۸/۱۹
49 2008-8760 2538-2632 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 429 ۱۳۹۷/۸/۱۹
50 2251-7960 2423-4419 پژوهش های فلسفی 493 ۱۳۹۷/۸/۱۳
51 2322-2301 2538-1571 Journal of System Management Journal of System Management 90 ۱۳۹۷/۸/۱۳
52 - - کودکان استثنایی Journal of exceptional children 334 ۱۳۹۷/۸/۱۳
53 2383-4536 - Journal of Applied and Computational Mechanics   Journal of Applied and Computational Mechanics   113 ۱۳۹۷/۸/۱۳
54 - - Majlesi Journal of Electrical Engineering Majlesi Journal of Electrical Engineering 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
55 - - گل و گیاهان زینتی گل و گیاهان زینتی 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
56 - - فناوری آزمون های غیر مخرب فناوری آزمون های غیر مخرب 20 ۱۳۹۷/۸/۱۰
57 - - Earth Observation and Geomatics Engineering Earth Observation and Geomatics Engineering 18 ۱۳۹۷/۸/۱۰
58 - - Iranian Journal of Energy and Environment Iranian Journal of Energy and Environment 449 ۱۳۹۷/۸/۱۰
59 - - Journal of Applied Research in Water and Wastewater Journal of Applied Research in Water and Wastewater 65 ۱۳۹۷/۸/۱۰
60 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 53 ۱۳۹۷/۸/۱۰
61 0039-8969 - تحقیقات اقتصادی Journal of Economic Research 1885 ۱۳۹۷/۸/۷
62 2345-5462 - فناوری آموزش 437 ۱۳۹۷/۸/۷
63 2228-7922 2251-6549 Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME 119 ۱۳۹۷/۸/۷
64 2423-3781 2423-379X Journal of Quality Engineering and Production Optimization Journal of Quality Engineering and Production Optimization 30 ۱۳۹۷/۸/۶
65 - - لسان مبین 330 ۱۳۹۷/۸/۶
66 1735-1138 2538-2519 مطالعات تجربی حسابداری مالی 332 ۱۳۹۷/۸/۶
67 2228-5512 2322-2808 Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology 3011 ۱۳۹۷/۸/۱
68 2588-3941 2588-395X علوم و مهندسی آب و فاضلاب Journal of Water and Wastewater Science and Engineering 61 ۱۳۹۷/۷/۳۰
69 2423-673X 2423-6721 Journal of Chemical and Petroleum Engineering Journal of Chemical and Petroleum Engineering 157 ۱۳۹۷/۷/۳۰
70 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 356 ۱۳۹۷/۷/۲۹
71 2345-6604 2345-6566 Poultry Science Journal Poultry Science Journal 96 ۱۳۹۷/۷/۲۹
72 1735-708X - مطالعات هنر اسلامی 0 ۱۳۹۷/۷/۲۵
73 1022-4211 - اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 459 ۱۳۹۷/۷/۲۵
74 2588-722X 2588-7238 مجله پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine 976 ۱۳۹۷/۷/۲۳
75 1027-1961 - جمعیت 357 ۱۳۹۷/۷/۲۳
76 2228-7906 - پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی History Of Islamic Civilization 304 ۱۳۹۷/۷/۲۳
77 2251-7812 - پژوهش های فرسایش محیطی Quarterly Journal of Environmental Erosion Research 185 ۱۳۹۷/۷/۲۱
78 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 ۱۳۹۷/۷/۲۱
79 2345-4296 - نشریه روشهای عددی در مهندسی عمران Numerical Methods in Civil Engineering 34 ۱۳۹۷/۷/۱۸
80 2322-4460 2383-0417 Journal of Computing and Security Journal of Computing and Security 75 ۱۳۹۷/۷/۱۸
81 2008-8221 - فصلنامه روابط خارجی Iranian Review of Foreign Affairs 1431 ۱۳۹۷/۷/۱۸
82 2008-7985 - نشریه علمی پژوهشی خلیج فارس Journal of the Persian Gulf Marine Sciences 166 ۱۳۹۷/۷/۱۸
83 1735-1057 - Journal of Money and Economy Money and Economy 139 ۱۳۹۷/۷/۱۸
84 1735-0573 - تاریخ علم History of Science 544 ۱۳۹۷/۷/۱۸
85 - - مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 121 ۱۳۹۷/۷/۱۸
86 2008-6121 - مدیریت و پژوهش های دفاعی 62 ۱۳۹۷/۷/۱۸
87 - - پژوهشنامه خراسان بزرگ 207 ۱۳۹۷/۷/۱۸
88 2228-6616 2476-6070 سراج منیر 179 ۱۳۹۷/۷/۱۸
89 1735-5400 2008-2797 مهندسی شیمی ایران 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
90 2322-1305 - مهندسی و مدیریت کیفیت 12 ۱۳۹۷/۷/۱۸
91 - - الکترو مغناطیس کاربردی Journal of Applied Electromagnetic 71 ۱۳۹۷/۷/۱۸
92 - - روانشناسی نظامی 135 ۱۳۹۷/۷/۱۸
93 2008-8906 2322-2190 تاکسونومی و بیوسیستماتیک Taxonomy and Biosystematics 254 ۱۳۹۷/۷/۱۸
94 1735-1677 - پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 160 ۱۳۹۷/۷/۱۸
95 2423-4664 1027-9938 هستی و شناخت 50 ۱۳۹۷/۷/۱۸
96 1683-0857 - صنایع الکترونیک 116 ۱۳۹۷/۷/۱۸
97 2008-7187 2383-2479 جستارهای ادبی 287 ۱۳۹۷/۷/۱۸
98 2383-4064 - پژوهشنامه مدیریت تحول 134 ۱۳۹۷/۷/۱۸
99 1021-5107 - پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 424 ۱۳۹۷/۷/۱۸
100 - - التیام 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
برگشت به فهرست