فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2538-2942 2538-2950 مطالعات روان شناختی 394 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
2 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 433 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
3 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 310 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 53 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
5 1735-6415 - اقتصاد و تجارت نوین Journal of New Economy and Commerce 34 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
6 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 47 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7 2322-4835 2322-2476 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 225 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
8 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
9 2588-6657 2476-2962 مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
10 2423-4613 2645-498x حسابداری دولتی 43 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
11 1735-3033 - Caspian Journal of Enviromental Sciences 375 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
12 - - Control and Optimization in Applied Mathematics Control and Optimization in Applied Mathematics 18 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
13 - - دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه 26 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
14 - - فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل 12 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
15 2251-9270 - دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science 87 ۱۳۹۷/۱۱/۸
16 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 ۱۳۹۷/۱۱/۸
17 2383-319X 2383-3416 Journal of Nuts Journal of Nuts 152 ۱۳۹۷/۱۱/۷
18 2008-8779 2228-785X Iranian Journal of Earth Sciences Iranian Journal of Earth Science 133 ۱۳۹۷/۱۱/۶
19 - - هواشناسی و علوم جو هواشناسی و علوم جو 0 ۱۳۹۷/۱۱/۳
20 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 537 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
21 2423-3552 2476-5740 فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health 133 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
22 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Application 58 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
23 2588-6134 2588-4514 International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality 13 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
24 2008-5907 2423-5091 مدیریت بازرگانی 1427 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
25 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 113 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
26 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 517 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
27 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 73 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
28 2345-4911 2345-4911 فیزیک کاربردی 83 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
29 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
30 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 308 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
31 1027-9024 - پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 384 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
32 2383-0832 - مطالعات ساختار و کارکرد شهری مطالعات ساختار و کارکرد شهری 1519 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
33 1735-4463 2008-9473 نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 245 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
34 - - متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) 452 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
35 1726-0728 2476-6445 پژوهش های اقتصادی ایران 538 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
36 1735-210X 2476-6453 پژوهشنامه اقتصادی 877 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
37 1735-8256 - مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان 80 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
38 2008-4641 2008-4846 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی 268 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
39 2008-8760 2538-2632 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 451 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
40 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 105 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
41 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 346 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
42 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 350 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
43 1683-870X - صفه 406 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
44 2251-8002 - پژوهش های روانشناسی اجتماعی 56 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
45 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
46 2008-8345 - کنترل Journal of Control 217 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
47 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 601 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
48 2588-5367 2588-5359 پژوهشنامه ریخته گری پژوهشنامه ریخته گری 21 ۱۳۹۷/۱۰/۹
49 2588-5200 2588-6088 مقررات ایمنی Immunoregulation 16 ۱۳۹۷/۱۰/۸
50 2588-5375 2588-5375 International Journal of Biomedicine and Public Health 0 ۱۳۹۷/۱۰/۸
51 2538-3876 2538-3876 Journal of Sustainable Rural Development. 0 ۱۳۹۷/۱۰/۸
52 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 867 ۱۳۹۷/۱۰/۸
53 2645-4637 2645-4645 چشم انداز مدیریت مالی 135 ۱۳۹۷/۱۰/۸
54 2228-639X - مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
55 - - مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
56 - 2588-6177 علوم محیطی Journal of Environmental Sciences 633 ۱۳۹۷/۱۰/۵
57 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 180 ۱۳۹۷/۱۰/۵
58 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 219 ۱۳۹۷/۱۰/۵
59 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 268 ۱۳۹۷/۱۰/۵
60 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 161 ۱۳۹۷/۱۰/۵
61 - 2588-6878 تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 177 ۱۳۹۷/۱۰/۵
62 - 2423-5628 نانو مقیاس 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
63 2345-2412 2345-2420 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 162 ۱۳۹۷/۱۰/۲
64 2008-918X 2423-6519 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 152 ۱۳۹۷/۱۰/۲
65 2008-5397 - پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 554 ۱۳۹۷/۱۰/۲
66 1027-2690 - رهیافت 0 ۱۳۹۷/۱۰/۲
67 - - فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 183 ۱۳۹۷/۱۰/۲
68 2008-5419 - روابط خارجی 438 ۱۳۹۷/۱۰/۲
69 1735-0891 2383-1448 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 520 ۱۳۹۷/۱۰/۲
70 2008-3033 - Iranian Journal of Veterinary Surgery Iranian Journal of Veterinary Surgery 309 ۱۳۹۷/۱۰/۲
71 2383-2592 2383-2606 پژوهش های گیاهی 423 ۱۳۹۷/۱۰/۲
72 2423-6349 - پژوهش های ماهی شناسی کاربردی Journal of Applied Ichthyological Research 184 ۱۳۹۷/۱۰/۲
73 - - علوم و فنون باغبانی ایران 64 ۱۳۹۷/۱۰/۱
74 1019-9616 - پژوهش های روانشناختی 23 ۱۳۹۷/۹/۲۷
75 2645-4092 - روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی 21 ۱۳۹۷/۹/۲۷
76 2008-1626 - مشاوره شغلی و سازمانی Journal of Career and Organization Counseling 209 ۱۳۹۷/۹/۲۶
77 2008-7349 2588-6835 پژوهشنامه نقد ادب عربی 130 ۱۳۹۷/۹/۲۴
78 2008-8841 2538-3507 تاریخ نگری و تاریخ نگاری 145 ۱۳۹۷/۹/۲۴
79 2322-5203 2423-3390 Journal of Textiles and Polymers Journal of Textiles and Polymers 74 ۱۳۹۷/۹/۲۴
80 2383-054 2383-0557 ادبیات پارسی معاصر Contemporary Persian Literature 158 ۱۳۹۷/۹/۲۴
81 2228-706X - تاریخ و فرهنگ 100 ۱۳۹۷/۹/۲۴
82 2322-4347 - پدافند الکترونیکی و سایبری 166 ۱۳۹۷/۹/۲۱
83 2251-614X 2645-4858 مجله حقوقی بین المللی 691 ۱۳۹۷/۹/۱۸
84 - - زبانشناسی اجتماعی زبانشناسی اجتماعی 28 ۱۳۹۷/۹/۱۷
85 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 ۱۳۹۷/۹/۱۷
86 - - Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 0 ۱۳۹۷/۹/۱۷
87 1735-692X - Plume Plume 166 ۱۳۹۷/۹/۱۴
88 2423-5504 2476-5295 جغرافیای اجتماعی شهری جغرافیای اجتماعی شهری 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
89 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
90 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
91 - 2588-3372 Journal of Energy Management and Technology 35 ۱۳۹۷/۹/۱۲
92 2383-1251 2383-1480 پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research 118 ۱۳۹۷/۹/۱۲
93 2251-9769 - پژوهش اطلاعاتی- امنیتی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
94 2251-9777 - مطالعات اطلاعاتی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
95 2645-4696 2645-470X رسانه های دیداری و شنیداری رسانه های دیداری و شنیداری 139 ۱۳۹۷/۹/۱۱
96 - - پدافند غیر عامل و امنیت 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
97 1735-8671 - امنیت پژوهی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
98 2588-7297 2345-2226 Chronic Diseases Journal Chronic Diseases Journal 0 ۱۳۹۷/۹/۹
99 2322-2646 - علوم و فناوری بذر ایران 189 ۱۳۹۷/۹/۷
100 2423-4060 - روانشناسی خانواده Journal of Family Psychology 54 ۱۳۹۷/۹/۷
برگشت به فهرست