سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تحقیق در علوم دندانپزشکی Journal of Research in Dental Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/7/5 ۱۲
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۳ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/7/5 ۱۵
Avicenna Journal of Medical Biotechnology Avicenna Journal of Medical Biotechnology
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/7/9 1401/7/5 ۹
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۶ 1401/6/10 1401/7/5 ۲
طب جنوب Iranian South Medical Journal
دوره ۲۵ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/7/5 ۷
فیض Journal of Kashan University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۵ 1401/7/9 1401/7/5 ۵
ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/7/4 ۵
بهداشت و ایمنی کار Journal of Health and Safety at Work
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/7/3 ۴
Vaccine Research Vaccine Research
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/9/10 1401/7/2 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/7/2 ۱
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/7/2 ۸
حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
دوره ۱۰ - شماره ۲۰ 1401/6/10 1401/7/1 ۱۵
جامعه شناسی تاریخی Historical Sociology
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/7/1 ۱۲
تحقیقات علوم رفتاری Journal of Research in Behavioral Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/7/1 ۱
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
دوره ۹ - شماره ۱۷ 1401/6/10 1401/6/31 ۲
برنامه ریزی و آمایش فضا The Scientific Research Journals Spatial Planning
دوره ۲۶ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/31 ۶
آبزیان زینتی Journal of Ornamental Aquatics
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/7/9 1401/6/31 ۶
آب و خاک Journal of Water and Soil
دوره ۳۶ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/6/31 ۷
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۳۳ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/6/31 ۱
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/6/31 ۱
پایش Payesh
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/6/31 ۱
مسکن و محیط روستا Journal of Housing and Rural Environment
دوره ۴۱ - شماره ۱۷۸ 1401/6/10 1401/6/30 ۶
سفینه
دوره ۱۹ - شماره ۷۵ 1401/3/11 1401/6/30 ۱۲
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/30 ۸
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن Journal of Operational Research in Its Applications
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/30 ۱
پرستار و پزشک در رزم Journal of Nurse and Physician in War
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ 1401/6/10 1401/6/30 ۶
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/29 ۷
حقوق اداری
دوره ۹ - شماره ۳۱ 1401/6/10 1401/6/29 ۱۱
Caspian Journal of Pediatrics Caspian Journal of Pediatrics
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/29 ۱
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۳ - شماره ۶ 1400/12/10 1401/6/29 ۶
نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/28 ۲۰
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Medical Education and Development
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/28 ۹
International Journal of Occupational Hygiene International Journal of Occupational Hygiene
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/4/29 1401/6/27 ۸
علوم و فنون نقشه برداری Journal of Geomatics Science and Technology
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/6/25 ۱۳
مطالعات اقتصاد انرژی Quarterely Energy Economics Review
دوره ۱۸ - شماره ۷۴ 1401/6/10 1401/6/24 ۸
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت Human Resource Management in Oil Industry
دوره ۱۴ - شماره ۵۳ 1401/6/10 1401/6/24 ۹
علوم آب و خاک
دوره ۲۶ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/24 ۵
بوم شناسی کشاورزی
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/24 ۱۱
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۴۰۱ - شماره ۲۰۰ 1401/5/10 1401/6/24 ۱۰
فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران Iranian Journal of Materials Science and Engineering
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/24 ۸
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/24 ۱
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
دوره ۲۷ - شماره ۵ 1401/6/23 1401/6/24 ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۶ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/6/24 ۱
Iranian Journal of Psychiatry Iranian Journal of Psychiatry
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1401/6/23 1401/6/24 ۱۵
طب توانبخشی The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/6/23 ۱۱
Dental Research Journal Dental Research Journal
دوره ۱۹ - شماره ۸ 1401/6/22 1401/6/23 ۱۱
Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۷ - شماره ۵ 1401/6/22 1401/6/23 ۱۰
پزشکی قانونی Scientific Journal of Forensic Medicine
دوره ۲۸ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/23 ۱
بوم شناسی کاربردی Iranian Journal of Applied Ecology
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/6/22 ۶
نشریه بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
دوره ۳۲ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/22 ۱
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |