سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست نشریات و نمایه ها

 | تاریخ ارسال: 1395/12/19 | 

توجه مهم : قبل از استفاده از فهرست نشریات به سیاهه نشریات نامعتبر  وزارت علوم و دانشگاهها توجه فرمایید.


فهرست های نشریات نمایه شده:

JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE

JCR Year: 2016  Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
 

JCR Year: 2015 Selected Editions: SCIE

JCR Year: 2015  Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS


جهت دریافت فهرست نشریات Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

                                                                                         https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

جهت دریافت فهرست نشریات خارج شده از Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content