سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


رتبه بندی نشریات در سال ۱۳۹۴

 | تاریخ ارسال: 1395/12/22 | 

 

سوالات مربوط به بخش ارزیابی نشریه توسط کارشناس کمیسیون نشریات علمی کشور

 1. سهم مقالات مربوط به سردبیر در سال ۹۳ (۲۰۱۴) نشریه به چه میزان است؟
 2. سهم مقالات مربوط به هیات تحریریه و مدیر مسوول در سال ۹۳ (۲۰۱۴) نشریه به چه میزان است؟ سال ۹۵ بررسی خواهد شد
 3. سهم مقالات دارای وابستگی سازمانی موسسه صاحب امتیاز نشریه در سال ۹۳ (۲۰۱۴) نشریه به چه میزان است؟ سال ۹۵ بررسی خواهد شد
 4. سهم مقالات چاپ شده از یک نویسنده در هر شماره از نشریه در سال ۹۳ (۲۰۱۴) به چه میزان است؟
 5. اصول ساختاری نشریه در شماره های چاپی سال ۹۳ (۲۰۱۴) چگونه است؟
 6. آیا تاریخ دریافت و پذیرش برروی هر مقاله از شماره های سال ۹۳ (۲۰۱۴) نشریه درج شده است؟
 7. آیا وابستگی سازمانی نویسندگان مقالات در شماره های سال ۹۳ (۲۰۱۴) نشریه درج شده است؟
 8. آیا آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول در هر مقاله از شماره های سال ۹۳ (۲۰۱۴) درج شده است؟
 9. آیا تناوب انتشار نشریه در شماره های سال ۹۳ (۲۰۱۴) رعایت شده است؟
 10. آیا نشریه دارای انتشار (چاپی یا الکترونیکی) به موقع است؟
 11. آیا اخطار لغو و یا گزارش تخلف مربوط به سال های ۹۲ و ۹۳ در پرونده نشریه وجود دارد؟
 12. متن pdf کامل مقالات بصورت صحیح و استاندارد برروی وب سایت نشریه قرار گرفته است؟
 13. وب سایت نشریه از نظر ساختار و محتوا چگونه است؟
 14. نشریه در کدام نمایه استنادی یا تخصصی معتبر، نمایه سازی می شود؟
 15. سهم مقالات بین المللی در شماره های سال ۹۳ (۲۰۱۴) نشریه به چه میزان است؟(امتیاز تشویقی)
 16. آیا نشریه (انگلیسی زبان) دارای عضو تحریریه یا مشاور بین المللی نیز می باشد؟(امتیاز تشویقی)
 17. آیا در نشریه (فارسی، عربی، فرانسه، آلمانی و روسی زبان) فهرست منابع علاوه بر زبان اصلی نشریه، به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است؟(امتیاز تشویقی)


برگشت به فهرست


سوالات مربوط به بخش ارزیابی نشریه توسط داوران کمیسیون نشریات علمی کشور

 1. تعداد صفحات مقالات را چگونه ارزیابی می کنید؟
 2. چند درصد چکیده های انگلیسی مقالات از ویرایش و نگارش مناسب برخودار می باشد؟
 3. چند درصد چکیده های فارسی مقالات از ویرایش و نگارش مناسب برخودار می باشد؟
 4. چند درصد چکیده های فارسی - انگلیسی مقالات از ساختار علمی(هدف، روش تحقیق و نتایج) مناسب برخودار می باشد؟
 5. چند درصد فهرست منابع و مراجع مقالات از استاندارد مشخص و یکنواختی لازم برخودار است؟
 6. چند درصد مقالات از اصول علمی نگارش و ویرایش لازم برخودار می باشد؟
 7. چند درصد مقالات از نظر محتوایی با موضوع و خط مشی مصوب برای نشریه همخوانی دارد ؟ با ذکر توضیحات
 8. چند درصدمقالات دارای ویژگی ها و کیفیت علمی - پژوهشی است؟ با ذکر توضیحات
 9. چند درصد مقالات از تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید برخوردار است؟ با ذکر توضیحات
 10. چند درصد مقالات دارای راه کارها و پیشنهادهای مفید است؟
 11. آیا در نشریه مقالات مروری * وجود دارد؟ با ذکر توضیحات
 12. مدت زمان سپری شده برای انجام فرآیند داوری مقالات را در مجموع چگونه ارزیابی می نمائید؟
 13. وب سایت نشریه از نظر سهولت کار، نحوه دسترسی به مقالات و به روز بودن را چگونه ارزیابی می کنید؟
 14. تا چه میزان نشریه را برای تمدید یا اخذ اعتبار علمی - پژوهشی مناسب می دانید؟
 15. جایگاه این نشریه را در مقایسه با نشریات مشابه تخصصی داخلی چگونه ارزیابی می‌نمائید؟
 16. چند درصد مقالات توسط نویسندگان سرشناس و شاخص نوشته شده است؟
 17. آیا مقالات چاپ شده در نشریه در سطح ملی و یا بین المللی دارای نوآوری می‌باشند؟
 18. آیا در میان نویسندگان مقالات افرادی وجود دارند که تخصص آنها با موضوعات مقالات هیچ‌گونه ارتباطی نداشته باشد؟ (توضیح فرمائید


برگشت به فهرست