فهرست مقالات


مجله سالمندی ایران، 1401، جلد ۱۷، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش بهداشت خواب برکیفیت خواب و شاخص‌های فیزیولوژی در سالمندان 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی ارتباط سابقه مصرف گیاهان دارویی با میزان تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن بستری در شهر ساوه (۹۹-۱۳۹۸) 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۳ ارتباط وضعیت سلامتی و میزان ریز مغذی ها با وضعیت تغذیه ای سالمندان مبتلا به اختلالات روان شناختی در بیمارستان روانپزشکی رازی 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۴ تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی بر فشار مراقبتی مراقبین بیماران سالمند مبتلا به سکته مغزی 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۵ مقایسه اثر ۸ هفته تمرین درمانی در خشکی و آب درمانی بر فعالیت های عملکردی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی اثر مارکرهای طولی بر بقای سالمندان دیالیزی: یک مطالعه تک مرکزی 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۷ عوامل مرتبط با افزایش هزینه‌های بیمارستانی سالمندان مبتلا به بیماری‌های گردش خون شهرستان اهواز در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۴ با رویکرد مدل‌ دوبخشی حاشیه‌ای گامای تعمیم‌یافته 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۸ اضطراب و وسواس ناشی از ویروس کرونا و ارتباط آن با افسردگی و فعالیت‌های روزانه زندگی سالمندان شهرستان مانه و سملقان در سال ۱۳۹۹ 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۹ نیازهای سلامت سالمندان شهرستان رفسنجان، ایران 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ مراقب آزاری در خانه های سالمندان شهر تهران در سال ۱۳۹۸ 1401/5/9 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه