فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1401، جلد ۳۰، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اهمیت و شیوه هایِ جراحیِ القایِ مدل هایِ اندومتریوز و استئوپروز متعاقب یائسگی در موش صحرایی؛ مطالعه ای مروری 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی مداخلات پرستاری مبتنی بر شواهد بر خستگی بیماران همودیالیزی در ایران: یک مرور نظام‌مند 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی اثر تائورین و کورکومین بر لقاح داخل آزمایشگاهی در موش‌های ماده نژادNMRI تحت تیمار با آکریل‌آمید 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
۴ رابطه نمایه توده بدنی با پروتئینوری و هماچوری پس ازیک جلسه تمرین شدید تداومی و تناوبی در دختران 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی تغییرات مورفولوژیک تارهای عضلانی و پایانه‌های عصبی نورون حرکتی موش‌های صحرایی ‌نر از کودکی تا پیری 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد کنترل عفونت حین تهیه رادیوگرافی‌های داخل دهانی 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
۷ تبیین دیدگاه اعضای هئیت علمی نسبت به آموزش دندانپزشکی ‌بیمار‌‌محور 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی فراوانی آنزیم های بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در ایزوله‌های انتروباکتر آئروژنز جدا شده از موارد عفونت ادراری در شهرستان شهرکرد 1401/5/6 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه