پژوهشنامه علم سنجی
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۱۰ 1398/6/10 1399/2/29 ۱۱
دوره ۵ - شماره ۹ 1397/12/10 1398/7/29 ۱۳
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۸ 1397/6/10 1398/5/8 ۱۰
دوره ۴ - شماره ۷ 1396/12/10 1398/5/7 ۱۰
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۶ 1396/6/10 1398/4/23 ۱۰
دوره ۳ - شماره ۵ 1395/12/11 1396/8/23 ۸
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ 1395/6/11 1396/8/20 ۶
دوره ۲ - شماره ۳ 1394/12/11 1396/7/26 ۵۴۲
دوره ۲ - شماره ۱ 1394/12/11 1396/4/14 ۱
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۲ 1394/11/12 1395/9/29 ۵۴۷
دوره ۱ - شماره ۱ 1394/5/10 1395/9/29 ۵۴۷
تعداد کل مقالات: ۱۷۰۵ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |