تحقیقات نظام سلامت Journal of Health System Research
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1398/11/1 1399/4/17 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1398/10/24 1399/4/17 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1398/7/1 1399/4/17 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1398/4/31 1399/4/17 ۱۰
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1397/10/15 1399/4/17 ۱۱
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1397/7/15 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1397/4/14 1399/4/17 ۲۱
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1397/2/3 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1397/2/3 1399/4/17 ۲۰
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1397/1/15 1399/4/17 ۲۱
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1396/10/14 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1396/7/15 1399/4/17 ۲۱
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1395/10/15 1399/4/17 ۲۰
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1395/7/15 1399/4/17 ۲۰
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1395/4/15 1399/4/17 ۲۰
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1395/1/19 1399/4/17 ۲۰
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1394/10/12 1399/4/17 ۲۰
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1394/7/11 1399/4/17 ۱۹
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1394/4/5 1399/4/17 ۲۰
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1394/1/14 1399/4/17 ۲۰
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1393/10/23 1399/4/17 ۱۸
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1393/8/4 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1393/3/24 1399/4/17 ۲۰
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1392/12/17 1399/4/17 ۱۵
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲ 1392/12/8 1399/4/22 ۲۲
دوره ۹ - شماره ۱۲؛ ۱۳۹۲ 1392/12/8 1399/4/17 ۹
دوره ۹ - شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲ 1392/11/3 1399/4/17 ۱۲
دوره ۹ - شماره ۱۰؛ ۱۳۹۲ 1392/10/4 1399/4/17 ۱۱
دوره ۹ - شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲ 1392/9/13 1399/4/22 ۲۴
دوره ۹ - شماره ۹؛ ۱۳۹۲ 1392/9/5 1399/4/17 ۸
دوره ۹ - شماره ۸ 1392/8/12 1399/4/17 ۱
دوره ۹ - شماره ۷؛۱۳۹۲ 1392/7/15 1399/4/17 ۱۱
دوره ۹ - شماره ۶؛ ۱۳۹۲ 1392/6/14 1399/4/17 ۱۲
دوره ۹ - شماره ۵؛ ۱۳۹۲ 1392/5/15 1399/4/17 ۱۲
دوره ۹ - شماره ۴؛ ۱۳۹۲ 1392/4/15 1399/4/17 ۱۲
دوره ۹ - شماره ۳؛ ۱۳۹۲ 1392/3/16 1399/4/17 ۱۲
دوره ۹ - شماره ۲؛ ۱۳۹۲ 1392/3/8 1399/4/17 ۱۱
دوره ۹ - شماره ۱؛ ۱۳۹۲ 1392/1/15 1399/4/17 ۱۲
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۷؛۱۳۹۱ 1391/11/15 1399/4/17 ۳۰
دوره ۸ - شماره ۶؛ ۱۳۹۱ 1391/11/14 1399/4/17 ۲۰
دوره ۸ - شماره ۵؛۱۳۹۱ 1391/9/15 1399/4/17 ۲۰
دوره ۸ - شماره ۴؛ ۱۳۹۱ 1391/7/15 1399/4/17 ۲۰
دوره ۸ - شماره ۳؛ ۱۳۹۱ 1391/5/15 1399/4/17 ۲۰
دوره ۸ - شماره ۲؛۱۳۹۱ 1391/3/18 1399/4/17 ۲۰
دوره ۸ - شماره ۱؛ ۱۳۹۱ 1391/2/16 1399/4/17 ۲۰
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۶؛۱۳۹۰ 1390/12/16 1399/4/17 ۷۲
دوره ۷ - شماره ۵؛۱۳۹۰ 1390/11/15 1399/4/17 ۱۲
دوره ۷ - شماره ۴؛ ۱۳۹۰ 1390/9/21 1399/4/17 ۱۲
دوره ۷ - شماره ۳؛ ۱۳۹۰ 1390/7/23 1399/4/17 ۱۲
دوره ۷ - شماره ۲؛ ۱۳۹۰ 1390/4/15 1399/4/17 ۱۲
دوره ۷ - شماره ۱؛ ۱۳۹۰ 1390/1/14 1399/4/17 ۱۵
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴؛ ۱۳۸۹ 1389/12/28 1399/4/17 ۲۴
دوره ۶ - شماره ۵؛ ۱۳۸۹ 1389/12/26 1399/4/22 ۲۷
دوره ۶ - شماره ۳؛ ۱۳۸۹ 1389/12/26 1399/4/17 ۲۴
دوره ۶ - شماره ۲؛ ۱۳۸۹ 1389/12/26 1399/4/17 ۲۴
دوره ۶ - شماره ۱؛ ۱۳۸۹ 1389/12/11 1399/4/17 ۲۰
تعداد کل مقالات: ۱۰۰۳ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |