مطالعات مدیریت شهری Urban Management Studies
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴۸ 1400/12/10 1401/2/15 ۵
دوره ۱۳ - شماره ۴۷ 1400/9/10 1401/2/15 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۴۶ 1400/6/10 1401/2/15 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۴۵ 1400/3/11 1401/2/15 ۶
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴۴ 1399/12/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۴۳ 1399/9/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ 1399/6/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۴۱ 1399/3/12 1401/2/15 ۶
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ 1398/11/12 1399/2/28 ۶
دوره ۱۱ - شماره ۳۹ 1398/9/10 1399/1/10 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ 1398/6/10 1398/11/2 ۶
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۳۶ 1397/11/12 1398/1/8 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ 1397/8/10 1398/1/8 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۳۴ 1397/5/10 1397/8/22 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۳۳ 1397/2/11 1397/5/9 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۳۲ 1396/11/12 1397/4/6 ۷
دوره ۹ - شماره ۳۱ 1396/8/10 1396/9/10 ۷
دوره ۹ - شماره ۳۰ 1396/6/10 1396/6/19 ۷
دوره ۹ - شماره ۲۹ 1395/12/11 1396/1/19 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲۸ 1395/11/13 1396/1/19 ۷
دوره ۸ - شماره ۲۷ 1395/8/11 1395/9/29 ۷
دوره ۸ - شماره ۲۶ 1395/5/11 1395/9/10 ۷
دوره ۸ - شماره ۲۵ 1395/2/12 1395/9/10 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۲۴ 1394/11/12 1395/9/10 ۷
دوره ۷ - شماره ۲۳ 1394/8/10 1395/9/10 ۷
دوره ۷ - شماره ۲۲ 1394/5/10 1395/9/10 ۷
دوره ۷ - شماره ۲۱ 1394/2/11 1395/9/10 ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۲۰ 1393/11/12 1395/9/10 ۷
دوره ۶ - شماره ۱۹ 1393/8/10 1395/9/10 ۷
دوره ۶ - شماره ۱۸ 1393/5/10 1395/9/10 ۸
دوره ۶ - شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 1392/12/10 1395/9/10 ۸
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 1392/10/11 1395/9/10 ۸
دوره ۵ - شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 1392/7/9 1395/9/10 ۱۴
دوره ۵ - شماره ۲(پیاپی ۱۴) 1392/3/11 1395/9/10 ۸
دوره ۵ - شماره ۱(پیاپی ۱۳) 1391/12/11 1395/9/10 ۸
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۴(پیاپی ۱۲) 1391/9/11 1395/9/10 ۷
دوره ۴ - شماره ۳(پیاپی ۱۱) 1391/6/11 1395/9/10 ۷
دوره ۴ - شماره ۲(پیاپی ۱۰) 1391/3/12 1395/9/10 ۸
دوره ۴ - شماره ۱(پیاپی ۹) 1390/12/11 1395/9/10 ۸
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴(پیاپی ۸) 1390/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۳ - شماره ۳(پیاپی ۷) 1390/6/10 1395/9/10 ۱۴
دوره ۳ - شماره ۲(پیاپی ۶) 1390/3/11 1395/9/10 ۸
دوره ۳ - شماره ۱(پیاپی ۵) 1389/12/10 1395/9/10 ۸
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴(پیاپی ۴) 1389/9/10 1395/9/10 ۱۴
دوره ۲ - شماره ۳(پیاپی ۳) 1389/6/10 1395/9/10 ۸
دوره ۲ - شماره ۲(پیاپی ۲) 1389/3/11 1395/9/10 ۲۰
دوره ۲ - شماره ۱(پیاپی ۱) 1388/12/10 1395/9/10 ۸
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۳(پیاپی ۳) 1388/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۱ - شماره ۲(پیاپی ۲) 1388/6/10 1395/9/10 ۸
دوره ۱ - شماره ۱(پیاپی ۱) 1388/3/11 1395/9/10 ۸
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۳۷ 1348/10/11 1398/6/5 ۶
تعداد کل مقالات: ۳۹۶ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |