مدیریت فرهنگی Journal of Cultural Management
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۵۴ 1400/10/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۵۳ 1400/8/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۵۲ 1400/4/10 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۵۱ 1400/1/12 1401/2/15 ۷
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 1399/10/12 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 1399/8/11 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 1399/3/12 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 1399/1/13 1401/2/15 ۷
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 1398/10/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۳ - شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 1398/6/10 1398/7/24 ۶
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 1397/11/12 1398/1/22 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 1397/6/10 1397/11/4 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 1397/4/10 1397/7/19 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 1397/1/12 1397/4/3 ۷
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۳ (پیاپی ۳۸) 1396/9/10 1396/12/22 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 1396/7/9 1396/12/21 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۱ (پیاپی ۳۶ و ۳۵) 1396/2/11 1396/12/9 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۳۰ 1395/12/11 1396/1/19 ۷
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۳ (پیاپی ۳۴ - ۳۳) 1395/8/11 1396/11/26 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲۹ 1395/8/11 1396/1/19 ۷
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۳۲ 1395/5/11 1396/12/9 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۳۱ 1395/2/12 1396/5/5 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 1394/5/10 1395/9/10 ۸
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲۸ 1394/5/10 1395/9/29 ۷
دوره ۹ - شماره ۱ (پیاپی۲۷) 1394/1/12 1395/9/10 ۸
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 1393/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۸ - شماره ۳ (پیاپی۲۵) 1393/7/9 1395/9/10 ۸
دوره ۸ - شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 1392/12/10 1395/9/10 ۸
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ (پیاپی ۲۲) 1392/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۷ - شماره ۳(پیاپی ۲۱) 1392/6/10 1395/9/10 ۱۴
دوره ۷ - شماره ۲(پیاپی ۲۰) 1392/3/11 1395/9/10 ۸
دوره ۷ - شماره ۱ (پیاپی ۱۹ ) 1391/12/11 1395/9/10 ۸
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴(پیاپی ۱۸) 1391/9/11 1395/9/10 ۱۴
دوره ۶ - شماره ۳(پیاپی ۱۷) 1391/6/11 1395/9/10 ۸
دوره ۶ - شماره ۲(پیاپی ۱۶) 1391/3/12 1395/9/10 ۸
دوره ۶ - شماره ۱(پیاپی ۱۵) 1390/12/11 1395/9/10 ۷
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 1390/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۵ - شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 1390/6/10 1395/9/10 ۱۴
دوره ۵ - شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 1390/3/11 1395/9/10 ۸
دوره ۵ - شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 1389/12/10 1395/9/10 ۸
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۴ (پیاپی ۱۰) 1389/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۴ - شماره ۳ (پیاپی ۹) 1389/6/10 1395/9/10 ۸
دوره ۴ - شماره ۲(پیاپی ۸) 1389/3/11 1395/9/10 ۸
دوره ۴ - شماره ۱ (پیاپی ۷) 1388/12/10 1395/9/10 ۸
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴(پیاپی ۶ ) 1388/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۳ - شماره ۳ (پیاپی ۵) 1388/6/10 1395/9/10 ۸
دوره ۳ - شماره ۲(پیاپی ۴) 1388/3/11 1395/9/10 ۸
دوره ۳ - شماره ۱ (پیاپی ۳) 1387/12/11 1395/9/10 ۸
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۲ 1387/9/11 1395/9/10 ۸
دوره ۲ - شماره ۱ 1387/6/11 1395/9/10 ۸
دوره ۲ - شماره پیش سوم 1387/3/12 1395/9/10 ۸
دوره ۲ - شماره پیش دوم 1386/12/11 1395/9/10 ۸
دوره 1
دوره ۱ - شماره پش اول 1386/9/10 1395/9/10 ۸
تعداد کل مقالات: ۴۲۹ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |