مدیریت بازاریابی Jounal of Marketing Management
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 17
دوره ۱۷ - شماره ۵۶ 1401/6/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۵ 1401/3/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۴ 1400/12/10 1401/2/15 ۷
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۵۳ 1400/9/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۲ 1400/7/9 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۱ 1400/3/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۰ 1400/1/12 1401/2/15 ۷
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۴۹ 1399/10/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۴۸ 1399/8/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۴۷ 1399/5/11 1401/2/15 ۶
دوره ۱۵ - شماره ۴۶ 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۴۴ 1398/8/10 1398/12/29 ۶
دوره ۱۴ - شماره ۴۳ 1398/5/10 1398/12/6 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۴۲ 1398/1/12 1398/11/1 ۶
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴۰ 1397/7/9 1398/9/3 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۳۹ 1397/4/10 1398/9/3 ۷
دوره ۱۳ - شماره ۳۸ 1397/1/12 1398/5/15 ۸
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۳۷ 1396/10/11 1398/5/15 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۳۶ 1396/8/10 1398/4/5 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۳۵ 1396/5/10 1398/4/5 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۳۴ 1396/1/12 1398/2/9 ۸
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۳۳ 1395/11/13 1398/2/9 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۳۲ 1395/8/11 1397/12/9 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۳۱ 1395/5/11 1397/10/30 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۳۰ 1395/2/12 1397/10/9 ۷
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۲۶ 1394/11/12 1395/9/10 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۲۹ 1394/9/10 1395/9/10 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۲۸ 1394/6/10 1395/9/10 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۲۷ 1394/3/11 1395/9/10 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲۵ 1393/9/10 1395/9/10 ۷
دوره ۹ - شماره ۲۴ 1393/6/10 1395/9/10 ۷
دوره ۹ - شماره ۲۳ 1393/3/11 1395/9/10 ۸
دوره ۹ - شماره ۲۲ 1393/1/12 1395/9/10 ۸
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲۱ 1392/11/12 1395/9/10 ۸
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۱۷ 1392/9/10 1395/9/10 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲۰ 1392/8/10 1395/9/10 ۷
دوره ۸ - شماره ۱۹ 1392/4/10 1395/9/10 ۷
دوره ۸ - شماره ۱۸ 1391/12/11 1395/9/10 ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱۳ 1391/9/11 1395/9/10 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۱۶ 1391/7/10 1395/9/10 ۷
دوره ۷ - شماره ۱۵ 1391/3/12 1395/9/10 ۸
دوره ۷ - شماره ۱۴ 1390/12/11 1395/9/10 ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱۲ 1390/6/10 1395/9/10 ۷
دوره ۶ - شماره ۱۱ 1390/3/11 1395/9/10 ۷
دوره ۶ - شماره ۱۰ 1390/1/12 1395/9/10 ۷
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۹ 1389/6/10 1395/9/10 ۹
دوره ۵ - شماره ۸ 1388/12/10 1395/9/10 ۹
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۷ 1388/6/10 1395/9/10 ۸
دوره ۴ - شماره ۶ 1387/12/11 1395/9/10 ۸
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۵ 1387/6/11 1395/9/10 ۸
دوره ۳ - شماره ۴ 1386/12/11 1395/9/10 ۸
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۳ 1386/6/10 1395/9/10 ۵
دوره ۲ - شماره ۲ 1385/12/10 1395/9/10 ۵
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۱ 1385/8/10 1395/9/10 ۱۱
تعداد کل مقالات: ۳۹۴ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |