رسالت مدیریت دولتی Iranian Journal of Public Administration Mission
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۱( پیاپی ۴۵ بهار ۱۴۰۱) 1401/1/12 1401/3/2 ۲
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1400/8/10 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۲ - شماره ۲(پیاپی ۴۲تابستان ۱۴۰۰) 1400/5/10 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۲ - شماره ۱( پیاپی ۴۱بهار ۱۴۰۰) 1400/2/11 1401/2/15 ۱۲
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۴( پیاپی ۴۰ زمستان ۱۳۹۹) 1399/11/13 1401/2/15 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۳( پیاپی ۳۹ پاییز ۱۳۹۹) 1399/8/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۲(پیاپی ۳۸ تابستان ۱۳۹۹) 1399/5/11 1401/2/15 ۸
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۴(پیاپی ۳۶ زمستان ۱۳۹۸) 1399/4/11 1401/2/15 ۸
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۱( پیاپی ۳۷ بهار ۱۳۹۹) 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۳(پیاپی ۳۵ پاییز۱۳۹۸) 1398/8/10 1398/9/28 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۴( پیاپی ۳۲ زمستان ۱۳۹۷ 1397/11/12 1398/5/2 ۱
دوره ۹ - شماره ۳(پیاپی۳۱ پاییز ۱۳۹۷) 1397/8/10 1397/10/30 ۲
دوره ۹ - شماره ۲(پیاپی ۳۰ تابستان ۱۳۹۷) 1397/5/10 1397/8/15 ۶
دوره ۹ - شماره ۱( پیاپی ۲۹ بهار۱۳۹۷) 1397/2/11 1397/3/24 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴( پیاپی ۲۸ زمستان۱۳۹۶) 1396/11/12 1396/12/29 ۲
دوره ۸ - شماره ۳(پیاپی ۲۷ پاییز۱۳۹۶ 1396/8/10 1396/9/8 ۷
دوره ۸ - شماره ویژه نامه ۱۳۹۶ 1396/5/10 1397/6/13 ۲۲
دوره ۸ - شماره ۲( پیاپی ۲۶ تابستان ۱۳۹۶ 1396/3/11 1396/3/17 ۷
دوره ۸ - شماره ۱ (پیاپی ۲۵ بهار ۱۳۹۶) 1396/2/11 1396/3/1 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴( پیاپی ۲۴ زمستان ۱۳۹۵) 1395/11/13 1396/1/19 ۶
دوره ۷ - شماره ویژه نامه ۱۳۹۵ 1395/11/13 1397/5/25 ۱۱
دوره ۷ - شماره ۳( پیاپی ۲۳ پاییز ۱۳۹۵) 1395/9/11 1395/10/14 ۶
دوره ۷ - شماره ۲(پیاپی ۲۲ تابستان ۱۳۹۵) 1395/7/10 1395/9/10 ۶
دوره ۷ - شماره ۱ ( پیاپی ۲۱ بهار ۱۳۹۵) 1395/5/11 1395/9/10 ۶
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱( پیاپی ۱۷ و ۱۸ بهار و تابستان ۱۳۹۴) 1394/12/11 1395/9/10 ۶
دوره ۶ - شماره ۲( پیاپی ۱۹ و ۲۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۴) 1394/11/12 1395/9/10 ۶
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۲(پیاپی ۱۵ و ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ 1393/12/10 1395/9/10 ۶
دوره ۵ - شماره ۱( پیاپی ۱۳و ۱۴ بهار و تابستان۱۳۹۳) 1393/11/12 1395/9/10 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۱ (پیاپی ۱ بهار ۱۳۹۰) 1393/7/9 1395/9/10 ۷
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۲( پیاپی ۱۱و ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) 1392/9/10 1395/9/10 ۶
دوره ۴ - شماره ۱ (پیاپی۹و۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۲) 1392/3/11 1395/9/10 ۶
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۲(پیاپی ۷و۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱) 1391/9/11 1395/9/10 ۶
دوره ۳ - شماره ۱(پیاپی ۵و۶ بهار و تابستان ۱۳۹۱) 1391/3/12 1395/9/10 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴(پیاپی۴زمستان۱۳۹۰) 1390/9/10 1395/9/10 ۶
دوره ۲ - شماره ۳(پیاپی ۳ پاییز ۱۳۹۰) 1390/6/10 1395/9/10 ۱۳
دوره ۲ - شماره ۲(پیاپی۲ تابستان ۱۳۹۰) 1390/3/11 1395/9/10 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۳ (پیاپی ۳ زمستان ۱۳۸۹) 1389/9/10 1395/9/10 ۸
دوره ۱ - شماره ۲ (پیاپی۲ پاییز ۱۳۸۹) 1389/7/9 1395/9/10 ۸
دوره ۱ - شماره ۱(پیاپی ۱ تابستان ۱۳۸۹) 1389/3/11 1395/9/10 ۸
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۲( پیاپی ۳۴ تابستان ۱۳۹۸ 1348/10/11 1398/5/30 ۲
دوره ۱۰ - شماره ۱( پیاپی ۳۳ بهار ۱۳۹۸) 1348/10/11 1398/5/30 ۱
تعداد کل مقالات: ۲۹۹ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |