کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 23
دوره ۲۳ - شماره ۵۲ 1401/2/11 1401/3/1 ۲
دوره 22
دوره ۲۲ - شماره ۵۱ 1400/11/12 1401/2/15 ۵
دوره ۲۲ - شماره ۵۰ 1400/8/10 1401/2/15 ۸
دوره ۲۲ - شماره ۴۹ 1400/5/10 1401/2/15 ۸
دوره ۲۲ - شماره ۴۸ 1400/2/11 1401/2/15 ۷
دوره 21
دوره ۲۱ - شماره ۴۷ 1399/11/13 1401/2/15 ۸
دوره ۲۱ - شماره ۴۶ 1399/8/11 1401/2/15 ۹
دوره ۲۱ - شماره ۴۵ 1399/5/11 1401/2/15 ۸
دوره 20
دوره ۲۰ - شماره ۴۳ 1398/11/12 1398/12/28 ۸
دوره ۲۰ - شماره ۴۲ 1398/8/10 1398/10/11 ۱
دوره ۲۰ - شماره ۴۱ 1398/5/10 1398/8/14 ۷
دوره ۲۰ - شماره ۴۰ 1398/2/11 1398/4/24 ۷
دوره 19
دوره ۱۹ - شماره ۳۹ 1397/11/12 1398/3/6 ۸
دوره ۱۹ - شماره ۳۸ 1397/11/12 1397/12/27 ۸
دوره ۱۹ - شماره ۳۷ 1397/10/11 1397/11/4 ۸
دوره ۱۹ - شماره ۳۶ 1397/4/10 1397/5/14 ۸
دوره 18
دوره ۱۸ - شماره ۳۵ 1396/11/12 1396/12/24 ۸
دوره ۱۸ - شماره ۳۴ 1396/5/10 1396/7/30 ۸
دوره 17
دوره ۱۷ - شماره ۳۳ 1395/11/13 1396/1/19 ۱۰
دوره ۱۷ - شماره ۳۲ 1395/6/11 1395/9/10 ۹
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۳۱ 1394/10/11 1395/9/10 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۳۰ 1394/4/10 1395/9/10 ۷
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۲۹ 1393/11/12 1395/9/10 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۲۸ 1393/6/10 1395/9/10 ۱۴
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۲۷ 1393/6/10 1395/9/10 ۲۴
دوره ۱۴ - شماره ۲۶ 1393/6/10 1395/9/10 ۲۶
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۲۵ 1391/11/13 1395/9/10 ۲۳
دوره ۱۳ - شماره ۲۴ 1391/5/11 1401/2/15 ۹
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۲۳ 1390/8/10 1401/2/15 ۹
دوره ۱۲ - شماره ۲۲ 1390/5/10 1401/2/15 ۱۰
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۲۱ 1389/11/12 1401/2/15 ۹
دوره ۱۱ - شماره ۲۰ 1389/5/10 1401/2/15 ۹
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۱۹ 1388/11/12 1401/2/15 ۸
دوره ۱۰ - شماره ۱۸ 1388/5/10 1401/2/15 ۹
دوره 9
دوره ۹ - شماره ضمیمه ۱۷ 1387/11/13 1401/2/15 ۷
دوره ۹ - شماره ۱۷ 1387/7/10 1401/2/15 ۹
دوره ۹ - شماره ۱۶ 1387/2/12 1401/2/15 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۱۵ 1386/11/12 1401/2/15 ۷
دوره ۸ - شماره ۱۴ 1386/5/10 1401/2/15 ۶
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۱۳ 1385/11/12 1401/2/15 ۸
دوره ۷ - شماره ۱۲ 1385/5/10 1401/2/15 ۶
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱۱ 1384/11/12 1401/2/15 ۶
دوره ۶ - شماره ۱۰ 1384/5/10 1401/2/15 ۹
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۹ 1383/5/11 1401/2/15 ۱۰
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۷ و ۸ 1382/11/12 1401/2/15 ۱۲
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۵ و ۶ 1381/11/12 1401/2/15 ۱۳
دوره ۳ - شماره ۴ 1381/5/10 1401/2/15 ۱۱
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۳ 1380/11/12 1401/2/15 ۹
دوره ۲ - شماره ۲ 1380/5/10 1401/2/15 ۹
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۱ 1379/11/13 1401/2/15 ۸
دوره ۱ - شماره پیش 1379/5/11 1401/2/15 ۷
تعداد کل مقالات: ۴۶۱ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |