پژوهشنامه ادیان
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1400/11/12 1401/3/2 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1400/5/10 1401/2/15 ۱۲
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۲ (۲۸ پاییزو زمستان ۱۳۹۹) 1399/11/13 1401/2/15 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۱ (۲۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹) 1399/5/11 1401/2/15 ۱۲
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۲ (۲۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸) 1398/11/12 1399/2/28 ۱۲
دوره ۱۳ - شماره ۱ (۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸) 1398/10/11 1398/11/15 ۱۲
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۲ (۲۴ پائیز و زمستان ۱۳۹۷) 1397/4/10 1398/5/15 ۹
دوره ۱۲ - شماره ۱ (۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷) 1397/4/10 1398/1/6 ۷
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۲ (۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶) 1396/11/12 1397/3/24 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۱ (۲۱ بهار تابستان ۱۳۹۶) 1396/6/10 1396/7/28 ۷
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۲ (۲۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۵) 1396/4/10 1396/7/28 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۱ (۱۹ بهار و تابستان ۱۳۹۵) 1395/8/11 1395/10/24 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲ (۱۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۴) 1394/11/12 1395/9/10 ۵۹۲
دوره ۹ - شماره ۱ (۱۷ بهار و تابستان ۱۳۹۴) 1394/7/9 1395/9/10 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲ (۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۳) 1394/4/10 1395/9/10 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۱(۳ بهار وتابستان ۱۳۸۷) 1393/7/9 1395/9/10 ۱۳
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۱ (۱۵ بهار تابستان ۱۳۹۳) 1393/4/10 1395/9/10 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۲ (۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۲) 1393/2/11 1395/9/10 ۶
دوره ۷ - شماره ۱ (۱۳بهار وتابستان ۱۳۹۲) 1391/12/11 1395/9/10 ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۲ (۱۲ پاییز وزمستان ۱۳۹۱) 1391/6/11 1395/9/10 ۶
دوره ۶ - شماره ۱ (۱۱ بهار وتابستان۱۳۹۱) 1390/12/11 1395/9/10 ۷
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۲ (۱۰ پاییز وزمستان ۱۳۹۰) 1390/6/10 1395/9/10 ۷
دوره ۵ - شماره ۱ (۹ بهار وتابستان ۱۳۹۰) 1389/12/10 1395/9/10 ۷
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۲ (۸پاییز وزمستان ۱۳۸۹) 1389/6/10 1395/9/10 ۷
دوره ۴ - شماره ۱ (۷ بهار وتابستان ۱۳۸۹) 1388/12/10 1395/9/10 ۷
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۲ (۶ پاییز وزمستان ۱۳۸۸) 1388/6/10 1395/9/10 ۷
دوره ۳ - شماره ۱ (۵ بهار وتابستان ۱۳۸۸) 1387/12/11 1395/9/10 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۲ (۴ پاییز وزمستان ۱۳۸۷) 1387/6/11 1395/9/10 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۲ (۲ پاییزوزمستان۱۳۸۶) 1386/8/10 1395/9/10 ۷
دوره ۱ - شماره ۱ (۱ بهارو تابستان۱۳۸۶) 1385/12/10 1395/9/10 ۷
تعداد کل مقالات: ۸۳۱ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |