پژوهش های روانشناسی اجتماعی
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1399/2/12 1399/4/17 ۸
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۳۶ 1398/12/11 1399/1/13 ۸
دوره ۹ - شماره ۳۵ 1398/8/10 1398/11/5 ۷
دوره ۹ - شماره ۳۴ 1398/6/10 1398/9/5 ۷
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1398/3/11 1398/5/11 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۳۲ 1397/11/12 1398/4/7 ۷
دوره ۸ - شماره ۳۱ 1397/8/10 1398/2/24 ۷
دوره ۸ - شماره ۳۰ 1397/6/10 1397/12/3 ۷
دوره ۸ - شماره ۲۹ 1397/3/11 1397/10/9 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۲۸ 1396/11/12 1397/8/3 ۷
دوره ۷ - شماره ۲۶ 1396/7/9 1396/8/10 ۷
دوره ۷ - شماره ۲۵ 1396/7/9 1396/8/10 ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۲۴ 1396/7/9 1396/8/10 ۷
دوره ۶ - شماره ۲۳ 1396/7/9 1396/8/10 ۷
دوره ۶ - شماره ۲۲ 1396/7/9 1396/8/10 ۷
دوره ۶ - شماره ۲۱ 1396/7/9 1396/8/10 ۷
تعداد کل مقالات: ۱۱۴ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |