پژوهش نفت
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 30
دوره ۳۰ - شماره ۹۹-۱ 1398/12/11 1399/4/17 ۱۰
دوره 29
دوره ۲۹ - شماره ۹۸-۶ 1398/11/12 1399/2/28 ۱۲
دوره ۲۹ - شماره ۹۸-۵ 1398/9/10 1398/11/7 ۸
دوره ۲۹ - شماره ۹۸-۴ 1398/7/9 1398/9/5 ۱۲
دوره ۲۹ - شماره ۹۸-۳ 1398/5/10 1398/7/4 ۱۲
دوره ۲۹ - شماره ۹۸-۲ 1398/3/11 1398/4/19 ۸
دوره ۲۹ - شماره ۹۸-۱ 1398/1/12 1398/3/13 ۱۲
دوره 28
دوره ۲۸ - شماره ۹۷-۶ 1397/11/12 1398/1/25 ۴
دوره ۲۸ - شماره ۹۷-۵ 1397/9/10 1397/10/30 ۱۰
دوره ۲۸ - شماره ۹۷-۴ 1397/6/10 1397/9/22 ۴
دوره ۲۸ - شماره ۹۷-۳ 1397/5/10 1397/6/13 ۷
دوره ۲۸ - شماره ۲-۹۷ 1397/3/11 1397/4/13 ۱۲
دوره ۲۸ - شماره ۱-۹۷ 1397/2/11 1397/3/24 ۱۲
دوره 27
دوره ۲۷ - شماره ۶-۹۶ 1396/11/12 1397/1/20 ۱۱
دوره 26
دوره ۲۶ - شماره ۶-۹۵ 1396/11/12 1396/3/9 ۱۶
دوره 27
دوره ۲۷ - شماره ۵-۹۶ 1396/8/10 1396/11/12 ۳
دوره ۲۷ - شماره ۴-۹۶ 1396/7/9 1396/9/13 ۱۲
دوره ۲۷ - شماره ۳-۹۶ 1396/5/10 1396/8/8 ۱۶
دوره ۲۷ - شماره ۲-۹۶ 1396/5/10 1396/6/21 ۱۶
دوره ۲۷ - شماره ۱-۹۶ 1396/2/11 1396/7/25 ۱۶
دوره 26
دوره ۲۶ - شماره ۵-۹۵ 1395/11/13 1396/1/19 ۱۶
دوره ۲۶ - شماره ۴-۹۵ 1395/9/11 1395/11/7 ۱۶
دوره ۲۶ - شماره ۳-۹۵ 1395/9/11 1395/10/12 ۱۶
دوره ۲۶ - شماره ۲-۹۵ 1395/6/11 1395/9/9 ۱۶
دوره ۲۶ - شماره ۱-۹۵ 1395/1/13 1395/9/9 ۱۶
دوره 25
دوره ۲۵ - شماره ۲-۸۵ 1394/11/12 1395/9/9 ۱۶
دوره 24
دوره ۲۴ - شماره ۸۰ 1394/11/12 1395/9/9 ۱۶
دوره 25
دوره ۲۵ - شماره ۱-۸۵ 1394/10/11 1395/9/9 ۱۶
دوره ۲۵ - شماره ۸۴ 1394/8/10 1395/9/9 ۱۶
دوره ۲۵ - شماره ۸۳ 1394/8/10 1395/9/9 ۱۶
دوره ۲۵ - شماره ۸۲ 1394/5/10 1395/9/9 ۱۶
دوره ۲۵ - شماره ۸۱ 1394/3/11 1395/9/9 ۱۶
دوره 24
دوره ۲۴ - شماره ۷۹ 1393/8/10 1395/9/9 ۱۶
دوره ۲۴ - شماره ۷۸ 1393/5/10 1395/9/9 ۱۴
دوره ۲۴ - شماره ۷۷ 1393/4/10 1395/9/9 ۱۴
دوره 23
دوره ۲۳ - شماره ۷۶ 1392/11/12 1395/9/9 ۱۴
دوره ۲۳ - شماره ۷۵ 1392/9/10 1395/9/9 ۱۲
دوره ۲۳ - شماره ۷۴ 1392/5/10 1395/9/9 ۱۲
دوره 19
دوره ۱۹ - شماره ۶۰ 1392/5/10 1395/9/9 ۸
دوره ۱۹ - شماره ۵۹ 1392/5/10 1395/9/9 ۸
دوره 18
دوره ۱۸ - شماره ۵۸ 1392/5/10 1395/9/9 ۷
دوره ۱۸ - شماره ۵۷ 1392/5/10 1395/9/9 ۸
دوره 17
دوره ۱۷ - شماره ۵۶.۲ 1392/5/10 1395/9/9 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۵۶.۱ 1392/5/10 1395/9/9 ۱۱
دوره ۱۷ - شماره ۵۵ 1392/5/10 1395/9/9 ۸
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۵۴ 1392/5/10 1395/9/9 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۵۳ 1392/5/10 1395/9/9 ۱۳
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۵۲ 1392/5/10 1395/9/9 ۱۸
دوره ۱۵ - شماره ۵۱ 1392/5/10 1395/9/9 ۸
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۵۰ 1392/5/10 1395/9/9 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۴۹ 1392/5/10 1395/9/9 ۱۷
دوره 23
دوره ۲۳ - شماره ۷۳ 1392/4/10 1395/9/9 ۱۲
دوره 22
دوره ۲۲ - شماره ۷۲ 1392/3/11 1395/9/9 ۱۲
دوره ۲۲ - شماره ۷۱ 1392/3/11 1395/9/9 ۱۲
دوره ۲۲ - شماره ۷۰ 1392/2/11 1395/9/9 ۱۰
دوره ۲۲ - شماره ۶۹ 1392/2/11 1395/9/9 ۱۰
دوره 21
دوره ۲۱ - شماره ۶۸ 1392/2/11 1395/9/9 ۸
دوره ۲۱ - شماره ۶۷ 1392/2/11 1395/9/9 ۱۳
دوره ۲۱ - شماره ۶۶ 1392/2/11 1395/9/9 ۸
دوره ۲۱ - شماره ۶۵ 1392/2/11 1395/9/9 ۸
دوره 20
دوره ۲۰ - شماره ۶۴ 1392/2/11 1395/9/9 ۸
دوره ۲۰ - شماره ۶۳ 1392/2/11 1395/9/9 ۸
دوره ۲۰ - شماره ۶۲ 1392/2/11 1395/9/9 ۸
دوره ۲۰ - شماره ۶۱ 1389/1/12 1395/9/9 ۸
تعداد کل مقالات: ۷۴۷ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |