مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 18
دوره ۱۸ - شماره ۴۵ 1398/9/10 1399/4/11 ۱۶
دوره ۱۸ - شماره ۴۴ 1398/5/10 1399/4/11 ۱۵
دوره ۱۸ - شماره ۴۳ 1398/2/11 1399/4/11 ۱۵
دوره 17
دوره ۱۷ - شماره ۴۲ 1397/11/12 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۴۱ 1397/8/10 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۴۰ 1397/5/10 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۳۹ 1397/2/11 1399/4/11 ۱۴
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۳۸ 1396/11/12 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۶ - شماره ۳۷ 1396/8/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۳۶ 1396/5/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۳۵ 1396/2/11 1399/4/11 ۱۲
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۳۴ 1395/9/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۳ 1395/8/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۲ 1395/5/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۱ 1395/2/12 1399/4/11 ۱۲
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۳۰ 1394/11/12 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۲۹ 1394/9/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۲۸ 1394/6/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۲۷ 1394/3/11 1399/4/11 ۱۲
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۲۶ 1393/11/12 1399/4/11 ۱۰
دوره ۱۳ - شماره ۲۵ 1393/8/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۳ - شماره ۲۴ 1393/5/10 1399/4/11 ۱۰
دوره ۱۳ - شماره ۲۳ 1393/2/11 1399/4/11 ۱۰
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۲۲ 1392/11/12 1399/4/11 ۹
دوره ۱۲ - شماره ۲۱ 1392/8/10 1399/4/11 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۲۰ 1392/5/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۲ - شماره ۱۹ 1392/1/12 1399/4/11 ۱۲
تعداد کل مقالات: ۳۳۱ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |