مطالعات تطبیقی هنر Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۲۱ 1400/2/11 1401/2/17 ۴
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۲۰ 1399/11/13 1401/2/17 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۱۹ 1399/6/11 1401/2/17 ۸
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۱۸ 1398/10/11 1398/11/1 ۴
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۱۳ 1396/6/10 1396/7/25 ۱۴
دوره ۷ - شماره ۱۲ 1395/12/11 1395/11/4 ۱
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱۲ 1395/12/11 1396/7/25 ۱۰
دوره ۶ - شماره ۱۱ 1395/6/11 1395/9/8 ۱۰
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۱۰ 1394/12/11 1395/9/8 ۹
تعداد کل مقالات: ۶۶ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |