گلجام Iranian Journal of hand woven carpet
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۳۸ 1399/11/13 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۳۷ 1399/6/11 1401/2/15 ۱۲
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۳۶ 1398/12/11 1401/2/15 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۵ 1398/6/10 1401/2/15 ۱۲
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۳۴ 1397/12/10 1398/7/23 ۶
دوره ۱۴ - شماره ۳۳ 1397/6/10 1397/7/13 ۱۰
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۳۲ 1396/12/10 1397/4/8 ۱۰
دوره ۱۳ - شماره ۳۱ 1396/6/10 1397/3/24 ۶
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۳۰ 1395/12/11 1396/12/8 ۶
دوره ۱۲ - شماره ۲۹ 1395/6/11 1396/12/8 ۶
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۲۸ 1394/12/11 1396/12/8 ۶
دوره ۱۱ - شماره ۲۷ 1394/6/10 1396/12/8 ۵
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۲۶ 1393/12/10 1396/12/8 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۲۵ 1393/6/10 1396/12/8 ۶
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲۴ 1392/12/10 1396/12/8 ۶
دوره ۹ - شماره ۲۳ 1392/6/10 1396/12/8 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲۲ 1391/12/11 1396/12/8 ۶
دوره ۸ - شماره ۲۱ 1391/6/11 1396/12/8 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۲۰ 1390/12/11 1396/12/8 ۷
دوره ۷ - شماره ۱۹ 1390/6/10 1396/12/8 ۶
دوره ۷ - شماره ۱۸ 1390/3/11 1396/12/8 ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱۷ 1389/12/10 1396/12/8 ۷
دوره ۶ - شماره ۱۶ 1389/6/10 1396/12/8 ۷
دوره ۶ - شماره ۱۵ 1389/3/11 1396/12/8 ۸
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۱۴ 1388/12/10 1396/12/8 ۸
دوره ۵ - شماره ۱۳ 1388/6/10 1396/12/8 ۸
دوره ۵ - شماره ۱۲ 1388/3/11 1396/12/8 ۸
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۱۱ 1387/12/11 1396/12/8 ۸
دوره ۴ - شماره ۱۰ 1387/6/11 1396/12/8 ۹
دوره ۴ - شماره ۹ 1387/3/12 1396/12/8 ۸
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۸ 1386/12/11 1396/12/8 ۸
دوره ۳ - شماره ۶ 1386/6/10 1396/12/8 ۱۰
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ 1385/12/10 1396/12/8 ۷
دوره ۲ - شماره ۳ 1385/6/10 1396/12/8 ۸
دوره ۲ - شماره ۲ 1385/3/11 1396/12/8 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۱ 1384/12/10 1396/12/8 ۶
تعداد کل مقالات: ۲۷۴ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |