بیماری های پستان، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۷-۱۵

عنوان فارسی طراحی و مهندسی ساختار پلی سیترونیک قطعه F(ab`)۲ آنتی‌بادی ضدگیرنده HER۲ جهت بیان در میزبان باکتریایی
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: در سال‌های اخیر، آنتی‌بادی‌های منوکلونال نوترکیب و مشتقات آنها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل هدف درمانی در نظر گرفته شده‌اند. آنتی‌بادی‌های منوکلونال به صورت رایج در میزبان پستانداران تولید می‌شوند که هزینه‌های تولید در این میزبان بسیار بالاست و در نتیجه قیمت داروهای این گروه درمانی مهم بالا بوده که به مصرف کنندگان این داروها هزینه بالایی تحمیل می‌شود. به این منظور انتخاب یک سیستم تولیدی ارزان و راحت مثل میزبان‌های باکتریایی برای کاهش هزینه تولید این محصولات به عنوان یک سرفصل بزرگ برای موضوعات در حال رشد در سیستم‌های بیان مواد نوترکیب به شمار می‌رود. روش بررسی: در این مطالعه، یک ساختار پلی‌سیترونی از قطعه F(ab`)‌2 از آنتی HER2 که قادر به بیان درد در سیستم باکتریایی باشد طراحی شد. همچنین در ساختار ناحیه لولای آنتی‌بادی تغییراتی داده شد تا این قطعه به شکل صحیح بیان شده و تابخورد و از تشکیل انواع مختلفی از ساختارهای هتروژنو غیرفعال جلوگیری شود. نهایتاً ساختار ژنی‌سنتز شده در حامل باکتریایی، بدون استفاده از روش‌های معمول کلون‌سازی و به صورت مستقیم وارد شد. یافته‌ها: ساختار پلی‌سیترونیک قطعه F(ab`)2 آنتی‌بادی ضدگیرنده HER-2 به‌خوبی طراحی شد. تمامی اجزای لازم جهت رونویسی، ترجمه، تاخوردگی مناسب، شناسایی و خالص‌سازی در نظر گرفته شد. اصلاحات ناحیه لولا جهت به طور موفقیت‌آمیزی انجام گرفت. کاستژنی F(ab`)2 با پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. کاست بیان شونده حاصل با موفقیت در داخل حامل پلاسمیدی PET-32 EK/LIC و در جایگاه LIC اضافه شد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قطعه F(ab`)2 اصلاح شده با استفاده از روش کلون‌سازی غیروابسته به اتصال به طور موفقیت‌‌آمیزی وارد حامل بیانی E.coli شد. اگرچه مطالعات انجام شده در زمینه طراحی و تولید قطعه F(ab`)2 بسیار محدود است، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزبان‌های باکتریایی مسیرهای جایگزین مناسب و سیستم بیانی مقرون به صرفه از نظر اقتصادی برای تولید قطعات آنتی‌بادی هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ligation Independent Cloning of Polycistronic, Genetically Modified, HuMAb4D5-8 F (ab`)2, in Bacterial Plasmid
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله لیلا فرهمند | leila farahmand


رضوان اسمعیلی | rezvan esmaeili


کیوان مجیدزاده اردبیلی | keivan eivan majidzadeh ardebiliنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-44&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88459.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات