گلجام، جلد ۶، شماره ۱۶، صفحات ۹۷-۱۱۰

عنوان فارسی ارزشیابی کیفی دانشکده فرش با رویکرد فازی
چکیده فارسی مقاله دانشگاه محل تفکر منطقی‏ و آموزش و یادگیری بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باعث ایجاد فرصت‌هایی برای پیشرفت و ترقی افراد می‌شود و آنان را برای ورود به عرصه‌های کاری آماده می‌سازد. افزایش و گسترش این مؤسسات به همراه رشد تغییرات محیطی باعث شده است تا مراکز دانشگاهی نیز، همانند سایر سازمان‌ها، اهمیت فلسفه مشتری مداری را درک نموده و برای حفظ موقعیت رقابتی خود، به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. از آن‌جا که پیش‌نیاز بهبود کیفیت خدمات، پایش و ارزیابی آن و شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان از این نظر است، استفاده از ابزار و روش‌های مناسب می‌تواند ما را در انجام این کار یاری رساند. یکی از ابزار مهم و پرکاربرد در این زمینه ServQual است. در این راستا، پرسش‌نامه‌ای بر اساس مدل ServQual (سروپرف) و در 5 بُعد و 27 سؤال طراحی و طی آن، سطح کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده‌ی فرش جهاد دانشگاهی یزد اندازه‌گیری شده است. سپس با استفاده از روش TOPSIS فازی، مؤلفه‌های کیفیت خدمات در این دانشگاه رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در این دانشکده در سطح متوسط قرار داشته است. هم‌چنین رتبه‌بندی مؤلفه‌های کیفیتی نشان داده که جذابیت ظاهری تسهیلات فیزیکی و ثبت و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجو بدون کم و کاست، به ترتیب بهترین و بدترین مؤلفه‌های کیفیت خدمات آموزشی در این دانشکده بوده‌اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور بهبود مهم‌ترین مؤلفه‌های کیفیت خدمات آموزشی ارائه گردیده است. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Subjective Evaluation of Carpet Department Using Fuzzy Logic
چکیده انگلیسی مقاله University is a learning institution that train students in economic, social and cultural fields and develop their professional skills which causes opportunities for their progress and prepares them to enter the working areas. The growth and spread of these institutions have led to the significance of customer-centered strategies and to improve their services. To this end, the ServQual methodology was applied to identify customer perceptions of the actual service received. However, a questionnaire consists of 5 dimensions and 27 questions used to collected the data. Finally, characteristics/quality components were prioritized with fuzzy-TOPSIS technique that meets the requirements of students as customers of the educational system. The results show that the quality of educational services are in medium level. Also, ranking of quality parameters demonstrate that visually appealing facilities and recording educational documents of students are the best and worst quality components, respectively. Some suggestions are made to improve the most significant quality parameters of educational services. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله میرمحمد اسعدی | mir mohammad asadi
member of academic board, management dept., yazd jahad daneshgahi
دانشکده مدیریت مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

محسن برزگری | mohsen barzegari
member of academic board, carpet dept., yazd jahad daneshgahi
دانشکده فرش مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

حبیب اله میرغفوری | habib allah mirghafoori
management dept., yazd university
دانشکده مدیریت دانشگاه یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)

زهرا صادقی آرانی | zahra sadeqi
tehran university
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-76&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش عمومی و آموزش عالی
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات