گلجام، جلد ۶، شماره ۱۶، صفحات ۲۱-۴۰

عنوان فارسی جایگاه طرح و اصالت در نمکدان‌های افشاری کرمان
چکیده فارسی مقاله نمکدان‌های عشایری از جمله آن دست‌بافته‌های عشایری هستند که در مقایسه با سایر منسوجات ایلیاتی مثل قالی، قالیچه، گلیم و... در سطح محدودتری شناخته شده‌اند. این محفظه‌های کاربردی عموماً در میان سایر دست‌بافته‌های ایلات مختلف کشورمان قابل مشاهده‌اند و به لحاظ ساختار و فرم، طرح و نقش، بافت، رنگ و تزئینات، مشخصات ویژه‌ای دارند که این امر لزوم شناخت آن‌ها را در کنار سایر تولیدات عشایری، با اهمیت جلوه می‌دهد. در این میان، ایل افشاری کرمان با داشتن سابقه‌ای طولانی در زمینه بافندگی، از جمله عشایری می‌باشد که دارای نمکدان‌های متنوع و قابل توجهی است. نمکدان‌های افشاری معمولاً به دست زنان ایل بافته می‌شوند و به لحاظ ظاهری و سایر مختصات بافندگی بیان‌گر ویژگی‌های افشار هستند، حتی با وجود این‌که تأثیر و تأثرات بارزی نیز در آن‌ها مشاهده می‌شود. بدین جهت در مقاله پیش رو سعی بر آن بوده تا با مطالعه ایل افشاری و سابقه بافندگی آن، و همچنین بررسی پیشینه تاریخی و اقلیمی و میزان تأثیرپذیری‌ بافته‌هایشان از سایر نواحی؛ به شناختی پیرامون تولیدات آنها-علی الخصوص نمکدان‌ها- دست یافت و میزان اصالت طرح‌ها و سایر متعلقات این دست‌بافته‌ها را تعیین نمود. جنبه‌های زیبایی‌شناختی ظاهری نمکدان‌ها نیز مورد بررسی و تحلیل واقع شده و در نهایت، نتایج حاصل در تطبیق با منسوجات سایر اقوام کوچ‌رو سنجیده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کرمان، ایل افشار، دست بافته، نمکدان، اصالت و تأثر.

عنوان انگلیسی Pattern and Originality in Afshari Salt Bags of Kerman
چکیده انگلیسی مقاله  Nomadic "salt bags" are a group of nomadic textiles which are less known in comparison with other nomadic weavings such as carpets, rugs, kilims, etc. These functional bags are generally found among other nomadic products. They have special features in form, structure, texture, color, pattern, motifs, and decoration which all make their examination significant besides studing other nomadic products. Afshars of Kerman -as an example in here- having a long history in weaving, are among those nomads which have various and noteworthy salt bags. Afshari salt bags are generally woven by women and are expressive of Afshars' characteristics, though the effects of outer cultures are discernible in them. For this reason, in this article, it is tried to study Afshari tribe, their weaving history, as well as their former geographic realm, and eventually the influences of the other regions on their weavings. Therefore an overall recognition and understanding of their products -especially salt bags- may be built up and the originality of patterns and other properties may be determined. In this connection, the aesthetic and physical aspects of salt bags were studied and analyzed, and the acquired information was compared with weaves of other tribes as well. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علیرضا بهارلو | alireza baharloo
faculty of architecture amp; art, kashan university
دانشگاه کاشان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه کاشان (Kashan university)

صدیقه آقایی | sedigheh aghayi
faculty of architecture amp; art, kashan university
دانشگاه کاشان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه کاشان (Kashan university)

محمدتقی آشوری | mohammad taghi ashouri
member of academic board, art university
دانشگاه هنر تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه هنر تهران (Art university of tehran)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-274-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات