گلجام، جلد ۱۲، شماره ۲۹، صفحات ۹۶-۱۱۰

عنوان فارسی دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان
چکیده فارسی مقاله نقشه و آرایه از ارکان اساسی تولید فرش هستند و فاکتورهای مهم و تعیین­ کننده‌ای برای محاسبه ارزش مادی و غیرمادی یک فرش به حساب می­آیند. تأمین و استفاده از نقشه‌های نوآورانه و تقاضامحور از جمله مسائل مهمی است که بافندگان فرش با آن روبه‌رو هستند و در تولید، بهره ­وری و درآمد آن‌ها تأثیرگذار است. هدف این مطالعه شناخت منابع و شیوه­ های تأمین نقشه فرش ابریشمی برای بافندگان روستایی است. داده­ ها با استفاده از یک روش­شناسی مطالعه موردی از طریق فنون گروه­ های متمرکز، مصاحبه­ های نیمه­ ساختاریافته، نمودارکشی مشارکتی، اسناد و مشاهده گردآوری شدند. مطالعه با 90 خانوار روستایی بافنده فرش ابریشم در 23 روستای شهرستان زنجان و کنشگران بازار در شهرهای زنجان، قم و کاشان انجام شد. بافندگان روستایی به دو شیوهه تولید خویش­فرمایی و کارفرمایی به تولید فرش و دریافت نقشه می ­پرداختند. در شیوه خویش­ فرمایی بافندگان روستایی با دو حلقه واسط شامل واسطه محلی و واسطه شهری به نقشه دسترسی پیدا می‌کردند. دسترسی به نقشه در این روش عمدتاً غیرمستقیم بود و با مراجعه بافندگان به دلال محلی صورت می‌گرفت و دلال محلی نیز به مراکز خرید و فروش فرش ابریشمی در شهر زنجان مراجعه می­ نمود. در دسترسی به نقشه به شیوه کارفرمایی، بافندگان روستایی با سه حلقه واسط شامل واسطه محلی، واسطه شهری و کارفرمایان مواجه بودند. بیشترین مراجعه بافندگان متعلق به مراجعه مستقیم بدون واسطه، به کارفرمایان غیرطراح است. در هر یک از روش­ های نقشه، اتحادیه فرش روستایی به جای ایفای نقش به عنوان یک تشکل حمایت‌کننده از بافندگان روستایی، بیشتر به صورت یک واسطه عمل می‌کند و منافع بافندگان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرش دستباف ابریشمی، نقشه، شیوه تولید، بافنده روستایی، زنجان

عنوان انگلیسی Rural Carpet Weavers’ Access to Silk Carpet Designs: A Case Study in the Zanjan Township
چکیده انگلیسی مقاله Carpet design and decoration are the fundamental elements for producing carpet and they are important factors determining material and artistic values of a carpet. The access and use of innovative and demand driven designs are the crucial issues that carpet weavers face with, affecting their production, productivity and income. The purpose of this paper is to explore the supply sources and methods of access to silk carpet designs by rural weavers. The data were collected using a case study methodology through focus groups, semi-structured interviews, participatory mapping, document analysis and observation. The study was conducted with 90 rural silk carpet weaving households in 23 villages of the Zanjan Township and market actors in the cities of Zanjan, Qom and Kashan. Rural weavers produced carpet and received designs through two production approaches: a) self-employed production and b) contractual employed production for external entrepreneurs or dealers. In the self-employed approach, rural weavers got accessed to designs through two mediating chains including local and urban dealers. Access to designs in this approach was mostly indirect, in that rural weavers demanded and received designs from local dealers who in turn received the designs through the silk carpet market in the Zanjan City. In the contractual employed approach, rural weavers accessed their required designs through three mediating chains, comprising local dealers, urban dealers and urban entrepreneurs. The most frequent contact of rural weavers was related to their direct visit to their entrepreneurs or employers who were not carpet designers. In both production approaches, the provincial rural carpet ::::union:::: acted as a dealer rather than a community based organization supporting rural weavers, so it did not reflect the weavers' interest.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهام احمدی فرد | elham ahmadifard


اسماعیل کرمی دهکردی | esmail karamidehkordiنشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-353-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات