اندیشه سیاسی در اسلام، جلد ۳، شماره ۱۰، صفحات ۵۵-۷۳

عنوان فارسی جنگ مقدمه صلح؛‌ تناقض اندیشه و عمل گروه‌های اسلام‌گرایان رادیکال معاصر در تحقق آرمان‌شهر
چکیده فارسی مقاله دوگانه صلح و جنگ همواره در سطوح مختلف، مساله نظری و عملی بشر بوده است. در این میان، آموزه‌های دینی و مذهبی نیز توصیه‌هایی برای دو سر این طیف داشته­اند. بر این اساس، برخی بر وجوه رحمانی دین و برخی نیز با تقسیم‌بندی‌های دوگانه حق و باطل و خودی و غیرخودی بر استفاده ابزاری از خشونت و جنگ جهت تحقق اهداف اجتماعی و سیاسی خود تاکید کرده­اند. در این میان، و در دوران معاصر، اسلام‌گرایان رادیکال خشونت را مقدمه صلح دانسته‌اند. از نظر آنان، آرمان‌شهری که در آن مومنان در آرامش و صلح به شکوفایی و سعادت نائل می‌شوند، با توسل به نابودی هرآنچه که هست، محقق خواهد شد. مقدمه وصول و تحقق این آرمان‌شهر جذاب، خشونت و جنگ می­باشد.بنابراین حذف همه عوامل مخل و بن‌بست‌های موجود در مسیر تحقق آرمان‌شهر با استفاده از زور و خشونت از جمله تاکیدات آنها در نظر و عمل بوده است. اما سوال این است که خشونت تا کجا مجاز است؟ توان جامعه و آحاد آن در پیگیری خشونت جهت تحقق صلح تا کجاست؟ چه تضمینی وجود دارد که جنگ و خشونت به هدف تبدیل نشود؟ در کدام مرحله از تاسیس جامعه مطلوب، خشونت فروکش می‌شود؟ خشونت‌های گسترده گروه‌های اسلام‌گرای رادیکالی مانند القاعده و دولت اسلامی – موسوم به داعش - نمونه‌ای از این دست تلاش‌های بشری است که وعده تحقق جامعه مومنان را با ابزار جنگ و ستیز ممکن می‌داند. در این مقاله ضمن بررسی آرای تاثیرگذار در گسترش خشونت از سوی این گروه‌ها، وضعیت تناقض‌آمیز «مقدمه بودن»‌ جنگ برای صلح به بحث گذاشته می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جنگ، خشونت، صلح، اسلام‌گرایی رادیکال، آرمان‌شهر،

عنوان انگلیسی War, the introduction of peace The Paradox Between thoughts and practices of contemporary Takfiri-Jihadi groups in Realization of Utopia
چکیده انگلیسی مقاله The twofold of war and peace has always been a practical and theoretical issue for human in different levels. Meanwhile religious teachings had recommendation for both beliefs. Based on this some insisted on Rahmani aspects of religion andsome with dual divisionism such as right or wrong and insider or outsider, insisted on the usage of violence and war in order to reach their social and political goals. In this contemporary world radical Islamists believe in violence as an introduction of peace. In their beliefs the utopia in which Believers can gain happiness and also flourish their talents in peace and prosperity would become reachable based upon the destruction of whatever exist. And the introduction of this attractive utopia is violence and war. Therefore, removing all disruptive elements and dead-ends in the way of the realization of utopia by using violence and force are of their emphasis in their beliefs and practices. But the question is that how much of violence is allowed? How long do people tolerate the use of violence to reach peace? What is the guarantee that violence will not turn into the goal itself? In which stage of this process due to establishment of the ideal society, violence will subside? Harsh violence of the radical Islamists such as al-Qaida and Islamic State are good examples of the groups which want to reach peace using violence and war. In this article the author besides eviewing the influential Ideas in the spread of violence by these groups also review the paradoxical situation of "the introduction of the war" for peace.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله War, Violence, Peace, Radical Islamists, Utopia

نویسندگان مقاله سید عبدالامیر نبوی | seyed abdol amir
استادیار گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


نشانی اینترنتی http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_50223_752c2a661fc8c7da2339760580ae0d0f.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات