طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۷۶-۸۷

عنوان فارسی طراحی یک کنترلر پسیو برای فاز سوینگ یک مفصل تک محوره پروتزی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله یک شبیه سازی از فاز سوینگ یک مفصل مکانیکی ارائه می شود. کنترلر از یک فنر خطی و دمپر تشکیل می شود. پارامترهای کنترلر از یک روش بهبنه سازی تعیین می شوند. در این بهینه سازی هدف نزدیک کردن زاویه ساق با یک زاویه ساق به صورت تجربی تعیین شده می باشد. زاویه ران و حرکت هیپ از جمله ورودیهای شبیه سازی می باشند. همچنین یک آنالیز روبوستنس جهت بررسی نتیجه بهینه سازی انجام شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فاز سوینگ پروتز بالای زانو کنترلر پسیو بهینه سازی

عنوان انگلیسی Passive Controller Design for Swing Phase of a Single Axis Above-Knee Prosthesis
چکیده انگلیسی مقاله In this research we design a passive controller for an above knee prosthesis. The controller is a linear spring and damper for swing phase motion, parameters of which determined via optimization of adjustment of the prosthesis shank motion with a desired shank angle trajectory comes from experimental data. In this way, we exerted a certain thigh motion, hip movement included, into the system as its input and found a set of unknown parameters such that the model output gets as close as possible to a certain output which is shank motion in normal level walking. Also a robustness analysis of the controller with respect to input motion changes included to show the effectiveness in real application.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله یعقوب دبیری | yaghoub dabiri
تهران- خ مقدس اردبیلی- خ فرخ- پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

سیامک نجاریان | siamak najarian
تهران- خ مقدس اردبیلی- خ فرخ- پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

محمد هادی هنرور محجوبین | mohammad hadi honarvar mahjoubin
تهران- خیابان حافظ- روبروی خیابان سمیه- دانشگاه امیرکبیر- دانشکده مهندسی پزشکی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (Amirkabir university of technology)


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-93-1&slc_lang=en&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41440.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات