طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۳۷-۴۵

عنوان فارسی طراحی و ساخت اسپلینت جدید عنکبوتی دست و کاربرد آن در بهبود عملکرد دست
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف این پژوهش طراحی و ساخت نوع جدیدی از اسپلینت عنکبوتی و مقایسه تاثیر اسپلینت جدیدبا اسپلینت فلزی مرسوم بر بهبود عملکرد دست در بیماران دارای آسیب عصب رادیال بوده که در درمان آنها مورد استفاده قرار می گیرد. روش بررسی : در این تحقیق24 بیمار که دارای آسیب عصب رادیال بوده تحت درمان به دو روش استفاده از اسپلینت جدیدو اسپلینت فلزی مرسوم قرار گرفتند.در روز مراجعه. میزان دامنه حرکات مفصلی مفاصل مچ،متاکارپو فالانژیا، پروگزیمال اینتر فالانژیا ، دیستال اینتر فالانژیا و همچنین میزان راحتی و اگزومای پوستی بیماران ارزیابی شد.پس از طی 4 ماه این متغیرها ارزیابی مجدد (مشابه موارد ارزیابی اولیه )انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد که میانگین دامنه حرکتی مفاصل مچ ،متاکارپو فالانژیا ، پروگزیمال اینتر فالانژیا ، دیستال اینتر فالانژیا ، در هر دو مورد( استفاده ازاسپلینت جدیدو اسپلینت فلزی مرسوم ) افزایش پیدا کرده است. نتیجه گیری : اسپلینت جدیدو اسپلینت فلزی مرسوم هر دو در رفع مسائل مربوط به آسیب عصب رادیال (عدم اکستنشن انگشتان ،افتادگی مچ و دفورمیتی ثانویه)موثر بوده اند ولی اسپلینت جدید به مراتب بهتر از اسپلینت فلزی مرسوم عملکرد دست را بهبود داده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، اسپلینت عنکبوتی، اسپلینت داینامیک، آسیب عصب رادیال

عنوان انگلیسی The comparative effect between the new spider splint with conventional metal splint on improvement of hand function in patients with radial nerve injury
چکیده انگلیسی مقاله Objective: The goal of this study was to design and manufacture the new Spider splint and compare the effect of it with conventional metallic splint on improvement of function in patients with radial nerve injury. Material & Methods: In present study 24 patients with radial nerve injuries was treated with new splint and conventional metallic splint. For the first visit R.O.M at wrist, M.P, P.I.P and D.I.P was measured and evaluated the comfortance level and skin exema. After 4 months follow up the variables was evaluated again. Results: The results showed that the R.O.M of the M.P, P.I.P and D.I.P in both groups, increased. Conclusion: The new splint and conventional metallic splint were effective on improvement of radial nerve problems, but new splint was more effective on improvement the hand function
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spider splint, Dynamic splint, Radial nerve injury.

نویسندگان مقاله مختار عراضپور | mokhtar arazpoor


اسماعیل ابراهیمی تکامجانی | esmail ebrahimi takamjani


محمود بهرامی زاده | mahmood bahramizadeh


مسعود کریملو | masood karimloo


رضا وهاب کاشانی | reza vahab kashani


محمدعلی مردانی | mohammadali mardaniنشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-66-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41437.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده طراحی و ساخت
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات