طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۲۵-۳۶

عنوان فارسی بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر
چکیده فارسی مقاله مقدمه :‌ امروزه آسیبهای ورزشی که منجر به کاهش تمرین و فعالیت گردند، جزء لاینفک رقابتهای ورزشی سطح حرفه‌ای بوده و نیاز به مراقبتهای پزشکی تخصصی و پر هزینه‌ای خواهند داشت. از این رو، بررسی آسیبهای ورزشی در جانبازان، جهت تداوم حضور ایشان در عرصه رقابت‌ها، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. مواد و روشها: در این مطالعه بصورت مقطعی (Cross-sectional) و با هدف تعیین فراوانی آسیبهای ورزشی و علل و عوامل مرتبط بر آنها در جانبازان و معلولین ورزشکار انجام شد، حدود 6000 ورزشکار جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر (تهران مرداد ماه 1382) طی مدت ده روز، در بیست رشته ورزشی، از نظر فراوانی وقوع آسیب ورزشی مورد بررسی قرار گرفتند و کلیه ورزشکارانی که دچار آسیب دیدگی شدند، پس از معاینه و تشخیص نوع آسیب دیدگی توسط تیم پزشکی، در مطالعه وارد گردیدند. نتایج : طی این مطلاعه 125 نفر از این ورزشکاران بعلت آسیب دیدگی جدید در جریان مسابقه وارد طرح گردیدند (8/29% جانباز و 2/70% غیر جانباز) 7/42% زن و 3/57% مرد). بر این اساس، در این افراد 222 مورد آسیب ورزشی جدید کشف و ثبت گردید. ورزشکاران در 8 رشته ورزشی باستانی، بوچیا، جودو، کوهنوردی، شطرنج، فوتبال 5 نفره، تنیس با ویلچر و کاراته، هیچ نوع آسیب دیدگی نداشته و لذا در مطالعه وارد نشدند. در میان 12 رشته ورزشی دیگر (دومیدانی، والیبال نشسته، وزنه‌برداری، بسکتبال با ویلچر، تیر اندازی، فوتبال فلج مغزی‌ها، فوتبال، قطع عضوها، تیر و کمان، تنیس روی میز، شنا، دوچرخه سواری و گلبال)، بیشترین آسیب‌دیدگی در رشته گلبال، مشاهده شد (8/19% کل آسیب‌دیدگی‌ها). ضمن اینکه 5/72% از آسیب‌دیدگی‌‌ها در اندامهای فوقانی مشاهده گردید. ورزشکاران مبتلا به قطع عضو بیش از سایر ورزشکاران دچار آسیب‌دیدگی شده بودند (4/31%). همچنین ارتباط معنی‌داری بین کلاس ورزشی و رشته ورزشی با آسیبهای اندام تحتانی، اندام فوقانی و سر و گردن و تنه مشاهده نگردید. بحث :‌در این مسابقات میزان آسیب‌دیدگی ورزشکاران در رشته‌های گلبال، والیبال نشسته، تیراندازی و وزنه‌برداری بیش از سایر رشته‌های ورزشی بود، لذا به منظور جلوگیری یا کاهش آسیب‌های ورزشی در این ورزشکاران، نیاز به توجه و بررسی ویژه جهت ریشه‌یابی علل آن وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسیب‌های ورزشی، جانباز، معلول، ورزش

عنوان انگلیسی Evaluation of sport injury incidence in veterans and disabled athletes during MILAD-e-KOWSAR festival in Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Limitation of exercise and deprivation of match participation, are inevitable results of sport injuries during professional athletic competitions and require especial and costly medical care, to overview the rate of sport injuries in veteran or disabled athletes, we proposed a descriptive study. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 6000 disabled and veteran athletes throughout the summer 1382 MILAD-e-KOWSAR festival in Tehran were investigated in 20 fold games. During these 10 day competitions, all of the newly injured athletes were closely examined and especial questionnaires were completed. Results: During these competitions, 125 athletes (%29.8 veterans and %70.2 disabled) (%42.7 female and A%57.3 male) were newly injured and 222 injuries were recorded. there were no injuries in 8 fields including Bastani, Bochia, Judo, Chess, blind 5- player football, wheelchair – tennis, Karate and Mounting-climbing. Among the other competitions (track and field, seated-volleyball, weightlifting, shooting, CP – football, Amputee football, table-tennis, Archery, Swimming, cycling and Goal-ball), the most injured athletes belonged to Goal-ball (19.8% of injuries), 72.5% of injuries were carried out in upper limbs and most of the injured athletes were amputees (31.4%). There was no significant correlation between sport classification and injuries in upper extremities, lower extremities or head and trunk injuries. Conclusion: Our results revealed a high prevalence of injuries in Goal-ball, seated volleyball, shooting and weightlifting so in order decrease or prevent injuries we need more especial attention and supervision in these fields.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sport injuries, Veteran, Disability, Exercise

نویسندگان مقاله هادی شجاعی | hadi shojaei
بزرگراه چمران، خیابان تابناک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17

یحیی سخنگویی | yahya sokhangoei


محمدرضا سروش | mohammadreza soroush


آریادخت فروزان | aryadokht forouzan


احسان مدیریان | ehsan modirian


وحید نجاتی | vahid nejatiنشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-14-4&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41436.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات