طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۲۴-۳۲

عنوان فارسی ارزیابی میزان تاثیر بریس‌های میلواکی و توراکولومبوساکرال بر روی حس خویشتن بینی و رضایت از درمان نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه SRS-۲۲
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف اصلی در این مطالعه تعیین اثرات درمانی بریس­های میلواکی و توراکولومبوساکرال بر روی حس خویشتن­بینی و رضایت از درمان نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک می­باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه جهت ارزیابی­های حس خویشتن‌بینی و رضایت از درمان از پرسشنامه SRS-22 استفاده‌شد که اختصاصا جهت بررسی متغیرهای سلامت وابسته به کیفیت زندگی بیماران دارای بدشکلی­های ستون فقرات طراحی شده‌است. در این مطالعه 63 بیمار اسکولیوزی شرکت‌داشتند که براساس مورد تجویز تحت درمان با یکی از بریس­های میلواکی (31 n= ) و توراکولومبوساکرال (32 n= ) قرار گرفته‌بودند. افراد شرکت‌کننده در این دو گروه براساس سن و شدت قوس اسکولیوزی با هم جور شدند. یافته‌ها: اختلالات حس خویشتن‌بینی در گروه میلواکی بیشتر از گروه توراکولومبوساکرال بوده‌است اما این اختلاف جزئی بوده و به لحاظ آماری معنادار نمی­باشد (0.7 p= ). همچنین بیماران گروه میلواکی نسبت به گروه توراکولومبوساکرال رضایت بیشتری از درمان خود داشته­اند که البته اختلاف در این حوزه نیز جزئی بوده و معنادار نمی­باشد (0.8 p= ). بحث و نتیجه‌گیری: بطورکلی تجویز بریس کیفیت زندگی جمعیت مورد مطالعه را به یک اندازه کاهش داده‌است که تأثیر آن در پسران شدیدتر از دختران بوده‌است. اطلاعات بدست‌آمده از پرسشنامه SRS-22 در مطالعه حاضر نشان‌می­دهد که اختلالات حس خویشتن‌بینی نزد نوجوانانی که به مدت 6 تا 12 ماه از بریس استفاده‌نموده­اند شدیدتر است اما با گذشت زمان نگاه افراد به خویشتن بهبود می‌یابد. به نظر می­رسد افراد با انحناهای اسکولیوزی شدیدتر نیازمند توجهات بیشتری نیز هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسکولیوز ، حس خویشتن بینی، رضایت از درمان، پرسشنامه SRS-22

عنوان انگلیسی determination the influence of treatment by Milwaukee and Thoracolumbosacral orthoses on self-image and satisfaction with management of adolescents idiopathic scoliosis by the use of SRS-22 questionnaire.
چکیده انگلیسی مقاله Abstract: Objective: the main objective is to determine the influence of treatment by Milwaukee and Thoracolumbosacral orthoses on self-image and satisfaction with management of adolescents idiopathic scoliosis. Materials and methods: this cross-sectional study investigated the self-image and satisfaction with management of adolescents with idiopathic scoliosis that treated with Milwaukee and Thoracolumbosacral orthoses by the use of the Scoliosis Research Society-22 questionnaire that specifically designed for the assessment of quality of life in spinal deformity patients. In this study 63 subjects divided in two groups, a Milwaukee group of 31 patients and compares the results with an Thoracolumbosacral group of 32 patients matched by age and curve magnitude. Result: in this study, there were no statistically significant differences in self-image score between two groups (p=0.7), but Milwaukee brace wearing did higher negative effect the self image. Moreover, the Milwaukee group patients had score of satisfaction better than TLSO patients group, but there was no statistically significant difference in two groups (p=0.8). Conclusion: overall, brace wearing did decrease the quality of life of adolescent idiopathic scoliosis in two groups of our study population and this effects are higher in males. More attention will need to be given to those with severe curves, to help improve patients’ understanding of their treatment and hence their compliance and satisfaction. Our study shown that after the initial shock of brace wearing , the patients were able to adjust well about their condition.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مجتبی کامیاب | mojtaba kamyab
university of tehran
تهران-میدان مادر-خیابان شاه نظری-خیابان نظام-دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران-دپارتمان ارتز-پروتز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

طاهر بابایی | taher babaee
university of tehran
تهران-میدان مادر-خیابان شاه نظری-خیابان نظام-دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران-دپارتمان ارتز-پروتز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

محمد صالح گنجویان | mhamadsaleh ganjavian
univercity of iran
تهران-خیابان مطهری-خیابان میر عماد-نبش کوچه دوم-ساختمان پزشکی مهداد-طبقه سوم

محمد کمالی | mohamad kamali
university of tehran
تهران-میدان مادر-خیابان شاه نظری-خیابان نظام-دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران-گروه مدیریت توانبخشی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-207-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41381.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات