مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۵۷-۶۵

عنوان فارسی ارائه طرح بهینه سامانه کشف، اعلام و اطفاء حریق خودکار در آزمایشگاه‎های یک واحد آموزش دانشگاهی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: آزمایشگاه‌های مراکز آموزشی نظیر دانشگاه‌ها به دلیل دارا بودن انواع گوناگونی از مواد و تجهیزات دارای ریسک بالایی به لحاظ حریق می‌باشند. هدف مطالعه حاضر ارائه طرح بهبود ایمنی حریق در آزمایشگاه ‎ های یک واحد آموزش دانشگاهی مبتنی بر طراحی سامانه کشف، اعلام و اطفاء حریق خودکار بوده است. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- تحلیلی کاربردی حاضر ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش ارزیابی ریسک ارتش ایالات‌متحده آمریکا ( MIL-STD-882 ) صورت گرفت. برای کلیه آزمایشگاه‌ها سامانه کشف و اعلام حریق طراحی گردید و سپس یک سامانه اطفاء حریق ثابت خودکار طراحی گردید. یافته‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه آزمایشگاه‌های شیمی آب و فاضلاب (25/81) و عوامل فیزیکی (5/62) به ترتیب بیشترین و کمترین درصد ریسک حریق را دارا بودند. بر طبق محاسبات و با در نظر گرفتن عوامل فنی، سامانه کشف مبتنی بر کاشف‌های دودی فتوالکتریک و حرارتی نرخ افزایشی و سامانه خاموش‌کننده بر مبنای CO2 در این مکان‌ها طراحی گردید. نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن ریسک‌ حریق در آزمایشگاه‌ها و ویژگی‌های خاص این واحدها بهترین راهکار کنترلی حفاظت در برابر حریق طراحی و به‌کارگیری سامانه کشف، اعلام و اطفا، حریق خودکار بود که مناسب‌ترین روش اطفاء حریق برای چنین مکان‌هایی سامانه مبتنی بر ماده خاموش‌کننده دی‌اکسید کربن ( CO2 ) است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ریسک حریق، کشف حریق، اطفاء حریق، آزمایشگاه آموزشی

عنوان انگلیسی Planning an Automatic Fire Detection, Alarm, and Extinguishing System for Research Laboratories
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Educational and research laboratories in universities have a high risk of fire, because they have a variety of materials and equipment. The aim of this study was to provide a technical plan for safety improvement in educational and research laboratories of a university based on the design of automatic detection, alarm, and extinguishing systems . Methods : In this study, fire risk assessment was performed based on the standard of Military Risk Assessment method (MIL-STD-882). For all laboratories, detection and fire alarm systems and optimal fixed fire extinguishing systems were designed. Results : Maximum and minimum risks of fire were in chemical water and wastewater (81.2%) and physical agents (62.5%) laboratories, respectively. For studied laboratories, we designed fire detection systems based on heat and smoke detectors. Also in these places, fire-extinguishing systems based on CO2 were designed . Conclusion : Due to high risk of fire in studied laboratories, the best control method for fire prevention and protection based on special features of these laboratories is using automatic detection, warning and fire extinguishing systems using CO2 .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fire detection, Fire extinguishing, Research laboratories

نویسندگان مقاله رستم گلمحمدی | rostam golmohamadi


ایرج محمدفام | iraj mohamadfam


مسعود شفیعی مطلق | masoud shafiee motlagh


ابراهیم درویشی | ebrahim darvishi


اکرم مرتضایی | akram mortezaie


فایزه عزیزیان | faeze azizianنشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-7&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1809/article-1809-283010.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات