مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۲۶-۳۵

عنوان فارسی ارزیابی ارگونومیکی محافظ ستون فقرات اسپاین فیت (Spine Fit)
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: در مواردی که صندلی ­ ها از ابعاد استانداردی برخوردار نیستند و یا کاربران به واسطه سبک­های غلط نشستن دچار فشار و درد در ناحیه کمر هستند، با استفاده از وسایل کمکی ستون ­فقرات می ­ توان از آسیب ­ های وارده به خصوص در ناحیه کمر پیشگیری کرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارگونومیکی یکی از انواع این وسایل حمایتی با نام اسپاین­فیت می­باشد . روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- توصیفی در مرحله اول چهار پرسشنامه اختصاصی جهت بررسی ابعاد پشتی، قابلیت تنظیم و جنس آن، تطابق با صندلی مورد استفاده و ادعاهای شرکت سازنده، طراحی و توسط پنج ارگونومیست تکمیل شد. در مرحله دوم سه گروه از افراد جامعه شامل کارمندان اداری، کارمندان اداری مبتلا به کمردرد و رانندگان اتوبوس بعد از استفاده از پشتی، یک پرسشنامه اختصاصی را تکمیل نمودند. یافته‌ها: نتایج مرحله اول نشان داد که قابلیت تنظیم، جنس و اندازه­های پشتی در وضعیت خوبی هستند. میزان تطابق با صندلی­های اداری و صندلی رانندگان، غالبا " از وضعیت متوسط برخوردار بود. در زمینه مشخصه­های مورد اشاره توسط شرکت سازنده، ارزیابی کنندگان در اکثر موارد نمره مثبتی ارائه ­دادند. نتایج مرحله دوم نشان داد هر سه گروه بطور کلی راحتی، سهولت استفاده و وضعیت کلی اسپاین­فیت را بین متوسط تا خوب ارزیابی کرده­اند. از لحاظ تطابق با صندلی کارمندان، در برخی موارد نمرات ضعیف گزارش­ شد. درمورد تطابق با صندلی­های اتوبوس، در مدل­های مختلف تفاوت­هایی مشاهده شد. نتیجه‌گیری: اسپاین­فیت به­خاطر ایجاد حمایت مناسب برای نواحی لگن، ستون مهره­ها، بخش فوقانی تنه و همچنین به­خاطر وی‍ژگی­های فیزیکی که منجر به کاهش تعریق می­شوند، قادر است در ارتقاء سطح راحتی افراد نقش مهمی داشته­ باشد .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسپاین فیت، ارزیابی ارگونومیکی،‌ ستون فقرات

عنوان انگلیسی Ergonomic Assessment of a Seat Back Support (Spine Fit)
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives : In case of inappropriateness of the dimensions of chairs or when users feel pain and pressure in their lumbar region due to poor posture, damage to the spine can be prevented using some additional supports. The aim of this study was ergonomic evaluation of one of these supportive products named “Spine Fit”. Methods : In this descriptive and cross-sectional study, in the first stage, five ergonomists evaluated the product regarding its dimension, adjustability, material, conformity, and manufacturer claims. Then, three groups of workers including office workers, office workers with low back pain, and bus drivers filled out a self-administered questionnaire after using Spine Fit . Results : For the first stage, an acceptable adjustability and dimension was found. Conformity for different kinds of office and bus seats was mostly fair. Findings from the second stage revealed that the subjects in three groups were satisfied regarding seats comfort and ease of use. Concerning the conformity of Spine Fit, it was in good level among office workers, while different levels of conformity were observed by drivers of different models of bus . Conclusion : Spine Fit supports back region based on its supportive role in pelvis, lumbar vertebrae column and thoracic spine. Moreover, Spine Fit features that reduce sweating can improve individuals’ convenience.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spine Fit, Ergonomic evaluation, Back support

نویسندگان مقاله زینب کاظمی | zeinab kazemi1


عادل مظلومی | adel mazloumi


مصطفی حمزییان زیارانی | mostafa hazeyan


سارا طرزی مقدم | sara tarzi moghadamنشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-4&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1809/article-1809-283007.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات