مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱۶-۲۵

عنوان فارسی ارائه الگویی برای ارزیابی ریسک آتش‌سوزی‌های عمدی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: امروزه زندگی بدون آتش برای انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. بااین‌وجود آتش می‌تواند در مدت‌زمان کوتاه تمام سرمایه و هستی را تخریب کند. یکی از انواع مهم آتش‌سوزی‌ها، آتش‌سوزی‌های عمدی است. این نوع آتش‌سوزی‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از معضلات شرکت‌های بیمه، آتش‌نشانی، صنایع، دولت­ها و به‌طورکلی کسب‌وکار مبدل شده است. هدف این مطالعه ارائه چهارچوبی برای ارزیابی ریسک آتش‌سوزی‌های عمدی است. روش بررسی: در مطالعه حاضر برای طراحی چهارچوب مناسب برای ارزیابی آتش‌سوزی‌های عمدی، از دو مدل تجزیه تحلیل و مدیریت ریسک برای حفاظت از دارایی‌های بحرانی و تجزیه تحلیل آسیب‌پذیری امنیتی استفاده شد. چهارچوب در یک شرکت خودروسازی آزمون و تصدیق گردید. یافته‌ها: چهارچوب طراحی‌شده شامل پنج مرحله اصلی تهیه فهرست دارایی‌ها و تفکیک آن‌ها بر اساس اهمیتشان، ارزیابی احتمال حمله، ارزیابی احتمال آسیب‌پذیری، ارزیابی ریسک و طراحی، اجرا و بررسی اثربخشی اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه بود. با پیاده‌سازی الگو در یک شرکت خودروسازی 30 سناریوی مختلف برای وقوع آتش‌سوزی‌های عمدی شناسایی و ریسک سناریوهای تعریف‌شده به‌صورت کمی برآورد شد. اصلی‌ترین انگیزه‌های تهدید شناسایی‌شده تلافی اقدامات تنبیهی و بیشترین تهدیدکنندگان گروه‌های خودی بودند. نتیجه‌گیری: مقایسه مشخصات الگوی پیشنهادی با هفت الگوی مرتبط نشان‌دهنده جامعیت الگوی پیشنهادی بود. تدوین و گسترش استانداردهای ایمنی و امنیتی و ایجاد بانک‌های اطلاعات امنیتی صنایع کشور در یک مرکز جمع­آوری و پردازش اطلاعات جهت کاهش خطرات امنیتی سازمان ازجمله ریسک آتش‌سوزی‌های عمدی از مهم­ترین پیشنهاد‌های ارائه‌شده بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایمنی، مدیریت ریسک، آتش‌سوزی عمدی

عنوان انگلیسی A Framework for Assessment of Intentional Fires
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives : It is not possible to live without using fire. However, fire could destruct human properties in a short time. One of the most important types of fire is intentional fire. This type of fire has become a great problem for insurance companies, fire departments, industries, government and business in the recent years. This study aimed to provide a framework for risk assessment of intentional fires . Methods: In the present study, risk assessment and management model for protecting critical properties and security vulnerability assessment model were used to develop a comprehensive framework for risk assessment of intentional fires. The framework was examined in an automotive industry . Results : The designed framework contained five steps as 1) asset inventory and prioritizing them according to their importance, 2) invasion assessment, 3) vulnerability assessment, 4) risk assessment and design and 5) implementation and evaluating the effectiveness of corrective/preventive actions. Thirty different scenarios for intentional fires were identified by implementing the designed framework in an automotive company, and then the associated risk of each scenario was quantitatively determined. Conclusion : Compared to seven models, the proposed framework represents its comprehension. Development of safety and security standards and a central security information bank to reduce security risks, including the risk of intentional fires is recommended .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Safety, Risk Management, Arson

نویسندگان مقاله ایرج محمدفام | iraj mohammadfam


امیر شکوهی پور | amir shokouhipour


علیرضا زمان پرور | alireza zamanparvarنشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1809/article-1809-283006.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات