مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۹، صفحات ۵۱۸۳-۵۲۰۳

عنوان فارسی پیوند میکروبیوتای مدفوع در بیماری‌های کبدی و پیشرفت های اخیر
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: روده به عنوان بخش مهمی از دستگاه گوارش انسان، محیطی مطلوب جهت رشد و توسعه جمعیت متنوع و انبوهی (تقریباً 1000 گونه) از باکتری‌ها را فراهم می­‌نماید. امروزه، حضور رابطه منسجم میان باکتری­‌های روده­ای و میزبان به‌طور مطلوب در حال مطالعه و شناسایی می­‌باشد. طبق شواهد علمی موجود، برقراری شرایط عدم توازن (دیس بیوزیس) در تعداد و تنوع میکروبیوم روده موجبات شروع/پیشرفت اختلالات حاد و مزمن کبدی (کبد چرب، سیروز و بیماری خود‌ایمنی کبدی) را فراهم می­‌نماید. لذا اصلاح توازن و ایجاد شرایط یوبیوزیس میکروبی توسط انتقال میکروبیوتای مدفوعی (FMT) می‌­تواند به عنوان یک رویکرد زیستی نوین و سازگار با میزبان در درمان حمایتی بیماری­‌های کبدی در نظر گرفته شود. بنابراین در مطالعه حاضر ضمن اشاره به مطالعات مرتبط با محوریت میکروبیوم روده­ای و بیماری­‌های کبدی، شواهد علمی موجود در مورد کارایی بالینی FMT در درمان برخی بیماری­‌‌های کبدی و پیشرفت­‌های اخیر صورت گرفته مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.
نتیجه‌گیری: مطالعات علوم پایه و بالینی نشان می‌دهند که روش FMT میتواند به‌طور موثر باعث تقویت و بهبود میکروبیوتای روده در زمان ابتلا به بیماریهای حاد و مزمن کبدی، بازسازی و بازیابی توازن میکروبیوم روده، و تسریع بهبودی فرد بیمار شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله میکروبیوتای روده، بیماری‌های کبدی، انتقال میکروبیوتای مدفوعی، پروبیوتیک، سلامت

عنوان انگلیسی Fecal Microbiota Transplantation in Liver Diseases and Recent Developments
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: The intestine, as an important part of the human gastrointestinal tract, provides a favorable milieu for the growth and development of a diverse and large population (approximately 1000 species) of bacteria. Currently, the presence of a cohesive relationship between intestinal bacteria and the host is being well studied and identified. According to the available scientific evidence, the establishment of conditions of imbalance (dysbiosis) in the number and diversity of intestinal microbiome causes the onset/progression of acute and chronic liver disorders (fatty liver, cirrhosis, and liver autoimmune disease). Therefore, modifying the balance and creating conditions of microbial eubiosis by fecal microbiota transplantation can be considered as a novel and host-compatible biological approach in the supportive treatment of liver diseases. Consequently, in the present study, while referring to investigations related to the focus of intestinal microbiome and their relation to liver diseases, the existing scientific evidence on the clinical efficacy of fecal microbiota transplantation in the treatment of some liver diseases and recent advances are discussed.
Conclusion: Both basic science research and clinical studies have proven that the fecal microbiota transplantation method can effectively strengthen and improve the gut microbiota during acute and chronic liver diseases, rebuild and restore the balance of the gut microbiome, and accelerate the patient's recovery.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Gut microbiota, liver diseases, fecal microbiota transplantation, probiotic, health.

نویسندگان مقاله محمدحسین صومی | Mohammad Hossein somi
Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz Iran.
مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

افسانه تنهائی | Afasneh Tanhaei
Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz Iran.
مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

امین عباسی | Amin Abbasi
Department of Food Science and Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Science and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سید یعقوب مودب | Seyed Yaghoub Moaddab
Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz Iran.
مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

حامد ابراهیم زاده لیل آبادلو | Hamed Ebrahimzadeh Leylabadlo
Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz Iran.
مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4520-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروبیولوژی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات