آبزیان زینتی، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۳۱-۳۶

عنوان فارسی مقاله علمی – ترویجی:‌ اینفوزوریا، غذای زنده مناسب جهت تغذیه لاروماهیان
چکیده فارسی مقاله اینفوزوریا به مجموعه‌‌ای از موجودات ریز آبزی گفته می‌‌شود که برای تغذیه‌‌ لارو ماهیان از جمله ماهیان زینتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موجودات در واقع اشکال کوچک حیات در آب شیرین می‌‌باشند و شامل: آمیب، اوگلنا، جلبک‌‌های سبز، پارامسی، روتیفر، ورتیسلا و بی‌‌مهرگان کوچک می‌‌باشند. اینفوزوریا به دلیل اندازه کوچک می‌‌تواند برای پرورش لاروهای تازه هچ‌شده‌‌ بسیاری از گونه‌‌های ماهیان آکواریومی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از مردم که دارای آکواریوم‌‌های خانگی می‌‌باشند، نمی‌‌توانند به طور طبیعی به تکثیر و پرورش اینفوزوریای مورد نیاز برای تغذیه لارو ماهیان اکتفا کنند. با این‌حال، می‌‌توانند با خیساندن هر گونه ماده رویشی در حال تجزیه مانند: کاهو و کلم در یک شیشه آب کهنه و بدون کلر شرایط تکثیر و پرورش اینفوزوریای مورد نیاز لاروها را فراهم نمایند. در این روش، با توجه به میزان دما و نور دریافتی، اینفوزوریا پس از گذشت مدت زمان دو تا سه روز این موجودات ریز شروع به تکثیر می‌‌کنند. در این حالت، ابتدا آب به دلیل افزایش تعداد باکتری‌‌ها کدر شده، اما زمانی که اینفوزوریا باکتری‌‌ها را برای رشد خود مورد مصرف قرار می‌‌دهد، آب مجدداً شفاف می‌‌گردد. در این مرحله، اینفوزوریاها معمولاً با چشم غیرمسلح به صورت لکه‌‌های متحرک کوچک و سفید قابل مشاهده می‌‌باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اینفوزوریا، تکثیر، پرورش، غذای زنده

عنوان انگلیسی Infusoria suitable live food for fish larvae
چکیده انگلیسی مقاله Infusoria are a group of aquatic organisms that are used to feed fish larvae. They are actually small forms of life in freshwater that include: Amoeba, Oglena, Green algae, Paramecium, Rotifer, Vertisella, and Invertebrates are small. Due to its small size, Infusoria can be used to breed newly hatched larvae of many aquarium fish species such as gourami and beta fish. Many home aquarium owners are naturally unable to provide enough infusoria to raise fish larvae. Infusoria can be grown by soaking any decomposing vegetative material such as lettuce and cabbage in an old, chlorinated, glassless water bottle. Depending on the temperature and light received, the infusoria begin to multiply within two to three days after planting. The water is initially cloudy due to the increase in the level of bacteria, but when the infusoria consume them, the water becomes clear. At this stage, infusoria are usually visible to the naked eye as small, white moving spots.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Infusoria, Reproduction, Breeding, Live food

نویسندگان مقاله فائزه نوروزی | Faezeh Norozi
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

رضا نهاوندی |
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

شیوا شیخ |
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

حمیده ذکریائی |
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

رکسانا فلاحی |
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://ornamentalaquatics.ir/browse.php?a_code=A-10-257-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات