مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۴، صفحات ۲۶۴-۲۷۴

عنوان فارسی ارزیابی درمان‌های محافظه‌کارانه جهت کاهش علایم کوکسیدینیا: یک مرور سیستماتیک
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: مداخلات محافظه‌کارانه زیادی برای کاهش علایم کوکسیدینیا وجود دارد که هر کدام تا اندازه‌ای درد بیماران مبتلا را کاهش می‌دهد، اما مشخص نیست که کدام درمان می‌تواند موثرتر باشد. هدف از این مطالعه مروری بررسی انواع مداخلات محافظه‌کارانه و اثربخشی هر یک از آنها در کاهش علایم کوکسیدینیا می‌باشد.
روش بررسی: جستجو برای مطالعات تحقیقاتی منتشر شده تا اکتبر 2021 با استفاده از Scopus، Science Direct، Web of Knowledge و Cochrane بدون محدودیت داده انجام شد. کیفیت مقالات با استفاده از Physiotherapy evidence database scale (PEDro) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: در نهایت 12 مقاله وارد مطالعه مروری شدند. دو مقاله از شوک ویو برون اندامی، دو مقاله از بلوک گانگلیون ایمپار، سه مقاله از درمان‌های دستی و چهار مطالعه از تزریق استفاده کردند. چهار مطالعه باقی‌مانده از یونتوفورز با کتوپروفن، درمان بیوفیدبک، طب سوزنی و فیزیوتراپی همراه کینزیوتیپینگ استفاده کردند.
نتیجه‌گیری: درمان با شوک ویو برون اندامی و بلوک گانگلیون ایمپار به‌طور قابل‌توجهی درد دنبالچه را بهبود می‌بخشد و اثرات دائمی‌تری را در علایم بیماران نشان می‌دهد. درمان‌های دستی بیشتر در مواردی که دنبالچه پایدار است کاربرد دارد. به‌نظر می‌رسد که رسیدن به پاسخ مطلوب به بیش از شش جلسه نیاز دارد که برای بیماران خوشایند نیست. تزریق‌ها، به‌ویژه آنهایی که تحت هدایت فلوروسکوپی انجام می‌شوند، افزون‌بر ناخوشایند و دردناک بودن، نیاز به مهارت بالایی دارند. با این حال، این روش در یک جلسه انجام شده، بنابراین نیازی به مراجعه بعدی ندارد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دنبالچه، درد، درمان‌های محافظه‌کارانه، شاک ویوتراپی برون بدنی، تزریقات، درمان‌های دستی اسکلتی عضلانی.

عنوان انگلیسی Evaluating conservative treatments to reduce coccydynia symptoms: a systematic review
چکیده انگلیسی مقاله
Background: There are many conservative interventions to reduce the symptoms of coccydynia, but it is not clear which treatment can be more effective. The aim of this review study was to evaluate the types of conservative interventions and the effectiveness of each of them in reducing coccydynia symptoms.
Methods: This systematic review was carried out based on PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) instruction. A search for research studies published up to October 2021 was conducted in Neuromusculoskeletal Research Center, Firoozgar General Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, using Scopus, Science Direct, Web of Knowledge and Cochrane without data constraints. The search was carried out in October 2021 and continued for seven months. The quality of the articles was evaluated using the Physiotherapy Evidence Database scale (PEDro). All prospective randomized clinical trial studies in which participants suffered from coccydynia  and were treated with nonsurgical treatments  were included.
Results: 945 articles were found in the primary search of the databases. After eliminating 493 repetitive papers, 452 studies remained which were screened by the two researchers of this study in terms of the title and abstract. 40 studies were selected for full-text evaluation. Finally, 12 articles were included in the review study. Two papers used extracorporeal shockwave, two papers used impar ganglion block, three papers manual therapy, and four studies injection. The remaining four studies used iontophoresis with ketoprofen, biofeedback therapy, acupuncture, and physiotherapy with Kinesio taping.
Conclusion: Treatment with extracorporeal shock wave and impar ganglion block significantly improve tailbone pain and show more permanent effects on patients' symptoms. Manual therapies are mostly used in cases where the tailbone is stable. It seems that achieving the desired response requires more than six sessions, which is not pleasant for patients. Injections, especially those performed under fluoroscopic guidance, require high skill in addition to being unpleasant and painful. However, this procedure is done in one session, so there is no need for the next visit.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله coccyx, pain, conservative treatments, extracorporeal shockwave therapy, injections, musculoskeletal manipulations.

نویسندگان مقاله طناز احدی | Tannaz Ahadi


نیما خواجه | Nima Khaje


بیژن فروغ | Bijan Forogh


لبانه جانبازی | Labaneh Janbazi


معصومه باقرزاده چم | Masumeh bagherzadehcham.m@iums.ac.irنشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-521&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات