پردازش علائم و داده ها، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نهان‌نگاری در ایمیل با ظرفیت نامحدود از طریق لغت‌نامه
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی در نهاننگاری پنهانسازی یک پیام مخفی با قراردادن آن پیام در یک رسانه پوشانه است به نحوی که حداقل تغییرات در رسانه ایجاد شده و آن تغییرات به راحتی قابل درک نباشد. رسانه پوشانه میتواند یک بستر قابل دسترس توسط عموم نظیر متن، رایانامه، صوت، تصویر یا ویدئو باشد. با گسترش استفاده از رایانامه در بین کاربران اینترنتی، ارائه روشهای نهانگاری در بستر رایانامه مورد توجه قرار گرفته است. ولی روشهای موجود دارای محدودیت در ظرفیت نهاننگاری بوده و عموما مصالحهای بین امنیت و ظرفیت نهاننگاری در نظر میگیرند. در این مقاله یک روش نوین برای نهان‌نگاری رایانامه ارائه شده است که مبتنی بر لغت‌نامه بوده و همزمان ظرفیت نامحدود و امنیت بالایی را ارائه می‌کند. در گام اول روش پیشنهادی، پیام بوسیله یک لغت‌نامه فشرده و رمز شده و سپس به یک رشته بیتی تبدیل می­شود. در هر مرحله با توجه به تعداد نویسه‌های محتوای رایانامه، قسمتی از رشته انتخاب شده، معادل دهدهی آن محاسبه شده و سپس با توجه به کلیدهای موجود، با آن‌ها نشانه‌های پست الکترونیکی ساخته میشود. ظرفیت نهان‌نگاری نامحدود در روش پیشنهادی منجر به امکان مخفی‌سازی هر میزان پیام در متن پوشانه شده است.  همچنین نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که استفاده از لغت‌نامه منجر به کاهش حجم پیام و همچنین کاهش تعداد نشانه‌های گیرنده به میزان حدودی 44 درصد در مقایسه با روش‌های موجود شده است. این مهم به‌طور مستقیم به افزایش سطح امنیت روش پیشنهادی کمک می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نهان‌نگاری ایمیل، ظرفیت، امنیت، لغت‌نامه

عنوان انگلیسی A High Capacity Email Steganography Scheme using Dictionary
چکیده انگلیسی مقاله The main objective of steganography is to conceal a secret message within a cover-media in such a way that only the original receiver can discern the presence of the hidden message. The cover-media can be a text, email, audio, image, and video, which can be transmitted through a public channel, such as the Internet. By extending the use of email among Internet users, the provision of email steganography methods has been highly considered. In other words, email-based steganography becomes one of the most popular techniques for text steganography. An email steganography scheme hides the secret message into either the email body or email addresses. However, current approaches suffer from a limited capacity, which leads to a tradeoff between the security and the capacity of the steganography scheme.
In this paper, we propose an email steganography scheme using a dictionary-based compression. The proposed scheme provides an unlimited steganography capacity along with a promising security level. In the first step of the proposed scheme, the secret message is compressed and encoded to a bitstream using a dictionary. After that, the bitstream is divided into several parts based on the number of characters in the cover text. Each part of the secret message is then converted to a decimal value, and an email address is generated using both the decimal value and the secret keys. Finally, the cover-text, which is the email body in our scheme, is sent to all generated email addresses as well as the original receiver. Experimental results show that the proposed scheme not only provides an unlimited steganography capacity but also generates fewer email addresses comparing to the state of the art in the steganography literature.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Email Steganography, Dictionary, Capacity, Security

نویسندگان مقاله محسن رضوانی | Mohsen Rezvani
Shahrood University of Technology
دانشگاه صنعتی شاهرود

منصور فاتح | Mansoor Fateh
Shahrood University of Technology
دانشگاه صنعتی شاهرود


نشانی اینترنتی http://jsdp.rcisp.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1626-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مقالات گروه امنیت اطلاعات
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات