تعامل انسان و اطلاعات، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی طراحی چارچوبی برای ارزیابی جایزه فناوری اطلاعات برتر در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات در کشور، همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات است. این همایش که تاکنون هشت دوره از آن گذشته است به دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات در قالب مقاله، ایده و محصول می‌پردازد. بی‌شک مهم‌ترین مزیت رقابتی این همایش نسبت به سایر همایش‌های مشابه، بررسی محصولات فناوری اطلاعات در قالب جایزه فناوری اطلاعات برتر (فاب) است که در سه سطح طلایی، نقره‌ای و برنزی به محصولات برتر در حوزه فناوری اطلاعات اهدا می‌شود.
روش: برای طراحی چارچوب ارزیابی جایزه فاب، سه محور اصلی علمی – فناورانه، مدیریتی – اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی مورد مطالعه قرار می­گیرد و در پایان با روش گروه کانونی معیارها و زیرمعیارها نهایی می­شوند. در ابتدا محصولات فناوری اطلاعات با توجه به ماهیت محصول طبقه‌بندی می­شوند و در مرحله بعد اهمیت (وزن) معیارها و زیرمعیارها در تمامی محورها و زیرمعیارها تعیین می­شود و در نهایت ارزیابی محصولات انجام گیرد.
یافته­ها: محصولات با توجه به نوع مشتری و کاربرد محصول به گروه 9 گانه تقسیم می­شود که در هر یک از این گروه 9 گانه اهمیت معیارها و زیرمعیارها متفاوت خواهد بود و محصولات با توجه به امتیازی که از داوران تخصصی در هر سه حوزه دریافت می­کنند مجموع وزنی به دست می­آورند که امتیاز آن محصول در مقایسه با محصولات دیگر خواهد بود و بدین ترتیب می­توان محصولات را رتبه­بندی نمود.
نتیجه­گیری: پس از دریافت محصولات، در مرحله نخست محصولات در کمیته علمی داخلی همایش مورد ارزیابی قرار می­گیرند و در مرحله بعد، محصولاتی که بالاترین امتیاز را دریافت کرده باشند برای ارزیابی حضوری که توسط داوران داخلی و خارجی انجام می­گیرد، دعوت می­شوند که در پایان محصولات برتر معرفی می­شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، جایزه فاب، چارچوب ارزیابی، روش گروه کانونی، تصمیم‌گیری چندمعیاره

عنوان انگلیسی The evaluation framework of the best information technology award in the national conference of information technology managers
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important events in the field of information technology in the country is the National Conference of Information Technology Managers. This conference, which has been held for eight years, will focus on the achievements of the field of information technology in the form of articles, ideas and products. Undoubtedly, the most important competitive advantage of this conference compared to other similar conferences is the review of information technology products in the form of the Information Technology Award (FAB), which is awarded to top products in the field of information technology in three levels: gold, silver and bronze. To design the FAB Award evaluation framework, three main axes of scientific-technological, managerial-economic, and cultural-social are studied. First, IT products are classified, and then the importance of criteria and sub-criteria in all areas is determined, and finally the products are evaluated. Therefore, in this research, the intention is to classify information technology products in the first stage, and in the next stage, by designing the criteria and sub-criteria of each category and determining the importance of each of them, the FAB Award evaluation will be done.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله National Conference of IT Managers, FAB Award, Evaluation Framework, Focus Group Method, Multi-Criteria Decision Making

نویسندگان مقاله علی نعیمی صدیق | Ali Naimi-Sadigh
پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

محمد ربیعی | Mohammad Rabiei
پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

علیرضا ثقه الاسلامی | Alireza Seghatoleslami
پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)


نشانی اینترنتی http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-884-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات