اکتشاف و تولید نفت و گاز، جلد ۱۴۰۱، شماره ۱۹۸، صفحات ۹۵-۱۰۰

عنوان فارسی بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت نفت، رویداد ویژه برای هم‌افزایی بخش دولتی، خصوصی و دانش‌بنیان‌ها
چکیده فارسی مقاله ##این مقاله فاقد چکیده می باشد##
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ##این مقاله فاقد کلید واژه می باشد##

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رضا میر محرابی |
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران


نشانی اینترنتی http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?a_code=A-10-3717-35&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مروری
نوع مقاله منتشر شده گزارش
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات