اکتشاف و تولید نفت و گاز، جلد ۱۴۰۱، شماره ۱۹۸، صفحات ۶۷-۷۲

عنوان فارسی تامین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از طریق صکوک استصناع
چکیده فارسی مقاله نیاز به سرمایه یکی از مولفه‌های پیشرفت در دنیای امروز است که صنعت نفت، گاز و پتروشمی نیز از این قاعده مبرا نیست. جهت تبیین این موضوع در مقاله‌ی حاضر تامین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از طریق صکوک استصناع در دو بُعد ساخت تجهیزات و صنعت احداث مدنظر قرار گرفته است. لذا در ابتدا پس از ارائه‌ی مقدمه، سوال، پیشینه‌ی تحقیق و چارچوب نظری موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ادبیات اوراق استصناع مرور و در ادامه، ارکان اوراق استصناع ارائه شده است. نقش استصناع در تامین مالی صنعت نفت بخش بعدی مقاله خواهد بود. در نهایت نظر به ویژگی‌ خاص طرح‌های صنعت نفت، ترکیب استصناع غیرمستقیم با صندوق پروژه به عنوان یکی از الگوهای بهینه جهت استفاده در صنایع مهم کشور پیشنهاد می‌شود. یادآوری می‌شود که استفاده از صکوک استصناع جهت تامین مالی در صنعت نفت، حسب مورد، هم در بحث ساخت تجهیزات و هم در بحث اقتصاد پیمانکاری (صنعت احداث) قابلیت کاربرد دارد که در مقاله حسب سیاقِ بحث، جهت‌گیری به هر دو مورد بحث انجام شده است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تامین مالی، صکوک استصناع، تجهیزات نفت و گاز، اقتصاد پیمانکاری.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدرضا شکوهی |
عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

زینب ریاضت |
دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت


نشانی اینترنتی http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?a_code=A-10-3717-32&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مباحث ویژه
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات