اکتشاف و تولید نفت و گاز، جلد ۱۴۰۱، شماره ۱۹۸، صفحات ۱۲-۲۱

عنوان فارسی شبیه‌سازی مبدل حرارتی پوسته‌ی لوله و بررسی برخی پارامترهای ساختاری بر ضریب انتقال حرارت موثر و هزینه‌های اقتصادی طرح
چکیده فارسی مقاله با توجه به اهمیت مبدل­های حرارتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی بهینه با بالاترین راندمان با هدف صرفه­جویی اقتصادی امری ضروری است. از این‌رو، در این تحقیق با شبیه­سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله‌ی واحد تقطیر­ اتمسفریک یک پالایشگاه­، توسط نرم­افزار Aspen Exchanger Design & Rating با تغییر برخی پارامترهای ساختاری بدون ایجاد خلل در شرایط عملیاتی مبدل، نسبت به بررسی امکان کاهش هزینه‌های اقتصادی آن اقدام شد. پارامترهای مطالعه شده شامل قطر پوسته، طول و تعداد لوله هستند. پس از آن با استفاده از داده­های به دست آمده از نرم­افزار، نمودار مربوط به تغییرات هریک از پارامترها بر اساس توابع هدف تعریف شده به طور جداگانه رسم شد. سپس بر اساس نمودارهای رسم شده و از طریق مقدارهای مجاز موجود در استاندارد TEMA به تحلیل اثرات ناشی از تغییر پارامترها بر شرایط و هزینه‌ی مبدل پرداخته شد. در نهایت طراحی جدید مبدل مورد اشاره در شرایط مشابه عملیاتی با هزینه‌ی کمتر ارائه شد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مبدل حرارتی، شبیه‌سازی، صرفه‌جویی اقتصادی، نرم‌افزارAspen Exchanger Design &، Rating.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی زیدانی |
دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرآیند) گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

مصطفی نریمانی |
دکتری مهندسی شیمی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه


نشانی اینترنتی http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?a_code=A-10-3717-26&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهره برداری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات