پیاورد سلامت، جلد ۱۶، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی طراحی مدل مفهومی و ارزیابی برنامه خودمراقبتی پره اکلامپسی؛ مبتنی بر اندروید
چکیده فارسی مقاله
زمینه و هدف: پره‌اکلامپسی، یکی از جدی‌ترین موارد بارداری‌های پرخطر است که سلامت زنان را در سطح جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد. پره‌اکلامپسی یک سندرم خاص بارداری با میزان شیوع حدود ۱۴-۷ درصد  است که یکی از سه علت اصلی مرگ زنان باردار است. پره‌اکلامپسی در ایران، دومین علت شایع مرگ و میر مادران است و ۱۴ درصد از موارد مرگ و میر مادران را به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل مفهومی و ارزیابی برنامه‌ی خودمراقبتی پره‌اکلامپسی؛ مبتنی بر اندروید انجام شده است. 
روش بررسی: این پژوهش در چهار مرحله جهت نیازسنجی عناصر اطلاعاتی، طراحی، ایجاد و ارزیابی برنامه کاربردی خودمراقبتی پره‌اکلامپسی انجام شد. در این نیازسنجی، ۴۲ نفر از پزشکان متخصص، دستیاران و پرسنل مرتبط با موضوع شاغل در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان مشارکت کردند. سپس برنامه توسط ۷ نفر از پزشکان مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهای ارایه شده توسط کاربران در طراحی برنامه، اعمال شده و نسخه نهایی برنامه تکمیل شد. اپلیکیشن در محیط اندروید استودیو طراحی شده و سپس با استفاده از نظرات ۲۰ مادر و با ابزار QUIS کاربردپذیری آن ارزیابی گردید.
یافته‌ها: عناصر اطلاعاتی و قابلیت‌های عملکردی موردنیاز برنامه تعیین و برنامه علاوه بر برقراری ارتباط میان بیمار و ارایه‌دهنده، امکان مدیریت مراقبت و کنترل روند بیماری را نیز فراهم نمود. ارزیابی عملکرد برنامه توسط پزشکان و خبرگان صورت گرفته و سپس توسط مادران باردار از نظر کاربردپذیری ارزیابی گردید که یافته‌ها حاکی از رضایت کاربران از اپلیکیشن بود.
نتیجه‌گیری: استفاده از برنامه‌های کاربردی مبتنی برموبایل راهکار مفیدی برای افزایش دانش و ارتقای سلامت مادران باردار و تسهیل دسترسی آنان به اطلاعات درمانی و کسب مهارت های لازم در بیماریشان است. این برنامه به مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی کمک می‌کند تا با رعایت تغذیه‌ی مناسب و اصول درمانی، بیماری خود را کنترل نموده تا عوارض بیماری خود را به حداقل برسانند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پره اکلامپسی، خودمراقبتی، برنامه کاربردی، طراحی و ارزیابی

عنوان انگلیسی Conceptual model design and evaluation of a preeclampsia self-management application; Android based
چکیده انگلیسی مقاله
Background and Aim: Preeclampsia is one of the most serious cases of high-risk pregnancies that endanger women’s health worldwide, especially in developing countries. Preeclampsia is a specific pregnancy syndrome with a prevalence of about 7-14%, which is one of the three leading causes of death in pregnant women. Preeclampsia is the second most common cause of maternal mortality in Iran and accounts for 14% of maternal mortality. The present study was conducted to design, create and evaluate mobile-based preeclampsia self-care application.
Materials and Methods: This study was conducted in four stages to assess the needs of information elements, design, create and evaluate preeclampsia self-care application. In needs assessment step, 42 specialists, assistants and personnel related to the subject working in the Amir Al-Momenin (AS) Educational, Research and Treatment Center affiliated to Semnan University of Medical Sciences participated. The program was then initially evaluated by 7 physicians, and finally the suggestions provided by users in the design of the program were applied and the final version of the program was completed. The application was designed in the Android Studio environment and then its usability was evaluated using the opinions of 20 mothers and the QUIS tool.
Results: The information elements and functional capabilities required by the program were determined. In addition, the program established communication between the patient and the provider, also created the possibility of care management and control of the disease process. The performance of the program was evaluated by physicians and experts and then evaluated by pregnant mothers in terms of usability. The findings showed that users were satisfied with the application.
Conclusion: The use of mobile-based applications is a useful way to increase knowledge and promote the health of pregnant mothers and facilitate their access to medical information and acquire the necessary skills in their disease. This program helps pregnant mothers with preeclampsia to control their disease by observing proper nutrition and treatment principles to minimize the complications of their disease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Preeclampsia, Self-Management, Mobile Application, Design and Development

نویسندگان مقاله شهربانو پهلوانی نژاد | Shahrbanoo Pahlevanynejad
Assistant Professor, Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

رضا صفدری | Reza Safdari
Professor, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مژگان رحمانیان | Mojgan Rahmanian
Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Abnormal Uterine Bleeding Research Center, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیرطبیعی رحم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

محمدصالح صفری | Mohammad Saleh Safari
Ph.D. Candidate in Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
دانشجوی دکتری دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://payavard.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1343-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فناوری اطلاعات سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات