پژوهشنامه ادیان، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۲۹-۵۲

عنوان فارسی بررسی مقایسه‌ای تفکرات مهاتما گاندی و الهیات رهایی‌بخش آمریکای لاتین
چکیده فارسی مقاله مهاتما گاندی و متألهان رهایی ­بخش آمریکای لاتین دو نمونۀ مهم دینی در مبارزات سیاسی و اجتماعی در سدۀ بیستم هستند. گر چه سنّت دینی و فضای فرهنگی زمینه­ای این دو متفاوت هستند با این حال مشترکاتی دارند که امکان مقایسۀ آن­ها را میسر می­کند. این مقاله به شیوه­ای مقایسه­ای و تحلیلی آن­ها را در سطوح مبانی، روش و هدف مقایسه می­کند. آن­ها پیوندی انتقادی با سنّت­های دینی خود دارند، معتقد به دیدگاهی زمینه­مند و متوجّه تحولات این‌جهانی­اند، به فقرزدایی و عدالت­جویی توجّه دارند و پراکسیس را بسیار مهم­تر از نظریه‌پردازی صرف می­دانند. با این حال متالهان رهایی­بخش، متاثر از اندیشه­های مارکسیستی، خواستار تغییر ساختارهای ناعادلانۀ سیاسی و اقتصادی­اند، ولو این تغییر به بهای روش مبارزۀ خشونت­ آمیز باشد. نزد آن­ها هدف اهمیتی بیش از وسیله دارد. اما گاندی با تأکید بر تحول معنوی و اخلاقی افراد، معتقد است هدف و وسیله (روش) جدایی­ناپذیرند و روش­های خشونت­آمیز منجر به قیدهایی سخت­تر از قیدهای استعمار می­شوند. گاندی در این راه متاثر از اندیشه­های لئو تولستوی است و موعظۀ فراز کوه مسیح است. او گرچه بعضی از آرمان­های سوسیالیستی را می­پسندد اما منتقد شیوه و ساختار مبارزاتی آن­ها است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الهیات رهایی‌بخش، مهاتما گاندی، آمریکای لاتین، پراکسیس، عدم خشونت، الهیات سیاسی،

عنوان انگلیسی A Comparison between Mahatma Gandhi’s Thoughts and Latin America’s Liberation Theology
چکیده انگلیسی مقاله Mahatma Gandhi, spiritual, political and social Hindu leader of India in the first half of twenty century, conducted a political and social struggle by his spiritual and religious values. Theologians of Latin America’s liberation theology started their opposition against the unjust political and economic structures of Latin America after 1960s. Despite their different religious traditions and cultural atmospheres, Gandhi and liberation theologians had comparable features in bases, methods and ends. They had critical relations to their religious traditions, believed in contextual viewpoints, tried for this-worldly changes, removing poverty and injustice and argued that praxis is more important than mere theory. Liberation theologians emphasized on Marxist thoughts and tried to change unjust political and economic structure, even by violent methods of struggle. So, ends are more important than means. But Gandhi, with his emphasis on spiritual and moral transformation, believed in inseparability of ends and means. He argued that violent methods would lead to more severe constraints than that of colonialism. In these thoughts Gandhi was influenced by Leo Tolstoy’s thoughts and Jesus’ Sermon on the Mount. He was in contrary with socialist struggling groups in India.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله الهیات رهایی‌بخش, مهاتما گاندی, آمریکای لاتین, پراکسیس, عدم خشونت, الهیات سیاسی

نویسندگان مقاله صدیقه جوادیان |
دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ ادیان و عرفان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان

جعفر فلاحی |
استادیار گروه رشتۀ ادیان و عرفان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان

عظیم حمزئیان |
استادیار گروه رشته ادیان و عرفان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان


نشانی اینترنتی https://jrs.srbiau.ac.ir/article_19938_7b71c39752ee0ed8edacda30e262a11e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات