پاتوبیولوژی مقایسه ای، جلد ۱۸، شماره ۳، صفحات ۳۶۳۷-۳۶۴۲

عنوان فارسی بررسی فراوانی درماتیت آلرژیک (IBH) در اسب‌های تعدادی از باشگاه‌های سوارکاری تهران
چکیده فارسی مقاله حساسیت به نیش حشرات (IBH) یک درماتیت مزمن، راجعه و فصلی در اثر گزش پشه­های کولیکوئیدس است که در سرتاسر جهان به عنوان شایع‌ترین اختلال آلرژیک پوستی در اسب‌ها مطرح می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع IBH در تعدادی از باشگاه‌های سوارکاری استان تهران اجرا شد. در این مطالعه 900 راس اسب در محدوده سنی 20-2 سال در طی یک دوره یک‌ساله مورد معاینه قرار گرفتند. یافته ها عبارت بودند از اینکه در 364 راس از 900 راس (41%) تحت مطالعه نشانه‌های IBH مشاهده گردید. عمده جراحات شامل ضایعات پاپولار و ریزش پوشش خارجی بود. جراحات عمدتاٌ در قسمت‌های گردن، تنه و اندام‌های حرکتی تظاهر نمود. تشخیص سریع و درمان این واکنش‌های آلرژیک مهم است تا کیفیت زندگی دام‌های درگیر بهبود یابد و خطر ابتلا به واکنش‌های احتمالی آینده را کاهش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درماتیت، آلرژی، اسب،

عنوان انگلیسی Prevalence of allergic dermatitis (IBH) in the horses in Tehran’s riding clubs
چکیده انگلیسی مقاله Insect bite hypersensitivity (IBH) is a chronic, recurrent, seasonal dermatitis of the horse caused by bites of insects of the genus Culicoides. Worldwide, it is the most common allergic skin disease in horses. The purpose of this study was to determine the prevalence of IBH in the suburbian riding clubs of Tehran. 900 horses, aged between 2 to 20 years, (male or female) during a 1-year period were used in this study. The most common symptoms were papular dermatits and alopecia. IBH symptoms were mainly located at the neck, ventral trunk and the legs. Accurate diagnosis and treatment of the allergic reactions is important to improve the quality-of-life of such individuals and reduce the risk for future sting reactions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله درماتیت, آلرژی, اسب

نویسندگان مقاله سعید عظمایی |
گروه علوم درمانگاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

احسان ترکی |
دامپزشک، متخصص بالینی بهداشت و بیماریهای اسب، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcp.srbiau.ac.ir/article_19932_c63a9a9b96fb834e4fa67e7469dab45e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات