پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی منیفلدهای دو-هم‌تافته‌ی آماری و زیرمنیفلدهای آن‌ها
چکیده فارسی مقاله    در این مقاله منیفلدهای تقریبا تماسی خاص و دو-هم‌تافته‌ی آماری را تعریف کرده و برخی از خواص تانسورهای آن‌‌ها را بررسی می‌نماییم. ضمن معرفی زیرمنیفلدهای پایا و پاد-پایا، به مطالعه‌ی زیرمنیفلدهای پایا با میدان برداری ساختاری مماس و نرمال می‌پردازیم. به ویژه ثابت می‌کنیم هر زیرمنیفلد پایای یک منیفلد دو- هم‌تافته‌ی آماری‌ با میدان برداری ساختاری مماس، دو-همتافته آماری و شبه مینیمال است و اگر میدان برداری ساختاری نرمال ‌باشد، زیرمنیفلد شبه-کیلری آماری است. به علاوه با ساختن مثالی غیر بدیهی، درستی موارد فوق را در آن نشان می‌دهیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ‎منیفلد آماری‌، ‎‌ساختار دو-هم‌تافته‌، منیفلد کیلری ‌آماری‎‎

عنوان انگلیسی Statistical cosymplectic manifolds and their submanifolds
چکیده انگلیسی مقاله     In ‎this ‎paper‎, we introduce statistical cosymplectic manifolds and investigate some properties of their tensors. We define invariant and anti-invariant submanifolds and study invariant submanifolds with normal and tangent structure vector fields. We prove that an invariant submanifold of a statistical cosymplectic manifold with tangent structure vector field is a cosymplectic and minimal-like submanifold. And if the structure vector filed be normal then that is a statistical Keahler-like manifold. Moreover, we construct a non-trivial example to illustrate some results of the paper.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Statistical manifold, cosymplectic structure, statistical Keahlerian manifold

نویسندگان مقاله محمدباقر کاظمی | Mohammad Bagher Kazemi
دانشگاه زنجان

شیوا سلاح ورزی | Shiva Salahvarzi
دانشگاه زنجان


نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-607-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده هندسه دیفرانسیل
نوع مقاله منتشر شده علمی پژوهشی بنیادی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات