مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Human cystic echinococcosis in Qazvin province: a 10-year epidemiological study of hospitalized cases
چکیده انگلیسی مقاله Background: Cystic echinococcosis (CE) is a parasitic infection with significant health problems and economic losses in most of the developing countries. The current study was conducted to assess human CE surgical cases' demographic and epidemiologic features in a 10-year period in Qazvin province.
Methods: In this cross-sectional study, the medical records of CE patients who have undergone surgeries in two referral hospitals of Qazvin Province were reviewed, and data were retrieved from each patient’s files.
Results: A total of 203 CE surgical cases were recorded for ten years, corresponding to a surgical incidence rate of 1.49/100,000 population. Of these, 99(48.8%) were male, and 104 (51.2%) were female. Patients’ age ranged from 8 to 86 years, with a mean age of 43 (± 19.16) years. A significantly higher CE case rate was noted in the subjects 20≥ X≥ 40 years of age. The majority of the patients were housewives (48.8%), and almost all patients were diagnosed by imaging methods. Involved organs were as follows: liver (119 cases; 58.6%), lung (64 cases; 31.5%), and concurrent involvement of two organs 9 (4.5%) cases. The highest frequency of cases (35:17.2%) was recorded in the year 2015. Organ involved and number of cysts had significant association with disease recurrence in CE patients.
Conclusion: The findings of the current study illustrated that CE has a constant prevalence in this region and associated with different factors. A further epidemiological investigation is necessary to evaluate risk factors associated with the infection for disease control.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cystic echinococcosis, Hydatid cystic, Zoonotic disease, Epidemiology, Iran

نویسندگان مقاله | Amin Yazdani
Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran.


| Behnaz Familsatarian
Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran.


| Hadi Bagheri
Children Growth Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran


| Alireza Mohamma zadeh
Thoracic Research Development Unit of Velayat Hospital, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran


| Zahra Hosseinkhani
Metabolic Diseases Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.نشانی اینترنتی http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1279-2&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده Parasitology
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات