مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۳۵-۱۳۶

عنوان فارسی چقدر زمان برای فرآیند بررسی و چاپ یک مقاله مورد نیاز است؟
چکیده فارسی مقاله از زمانی که پژوهشگران نگارش یک مقاله را به پایان برده و ارسال آن به مجله را در دستور کار خویش قرار می‌دهند، یکی از مهمترین سؤالاتی که ممکن است ذهن آن‌ها را مشغول نماید این است که: " در مجله مورد نظر، چقدر زمان برای فرآیند بررسی و چاپ یک مقاله مورد نیاز است؟" این سوال، به خصوص برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای چاپ مقاله خود عجله دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
توصیه شخصی من این است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای دفاع از پایان نامه خود احتیاج به چاپ مقاله دارند، طوری برنامه ریزی نمایند که دچار کمبود وقت نشده و برای چاپ مقاله خود، عجله ننمایند. چون تمام مجلات برای خود، فرآیند بررسی و چاپ مشخصی دارند. این فرآیند بسته به نوع مجله، ممکن است حداقل از چند ماه تا حداکثر یک تا دو سال، به طول بیانجامد. بدیهی است هر گونه در خواست تسریع در این فرآیند از طرف نویسندگان، ممکن است نه تنها نتیجه سودمندی به همراه نداشته باشد، بلکه به طولانی‌تر شدن فرآیند بررسی و چاپ آن مقاله نیز، منجر گردد.
راقم این سطور در مقالات قبلی خود، به تشریح دقیق فرآیند بررسی، داوری و پذیرش یک مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اشاره نموده است [5-1]. از آنجایی که خوشبختانه مجله دانشگاه، یکی از بهترین و سریع‌ترین فرآیندها را در بین مجلات علوم پزشکی به خود اختصاص داده است، در این سخن سردبیری، جزئیات این فرآیند یک بار دیگر برای نویسندگان و خوانندگان فرهیخته مجله دانشگاه، تشریح می‌گردد.
زمانی که مجله این دانشگاه، مقاله ای را دریافت می‌نماید، ابتدا توسط کارشناسان مجرب مجله، ساختار مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای انجام این مرحله، حداقل زمان مورد نیاز یک روز و حداکثر آن، یک هفته می‌باشد. در صورتی‌که مقاله بر اساس ساختار مجله تنظیم شده باشد، کارشناسان آن را در اختیار سردبیر قرار می‌دهند. در این مرحله، یا سردبیر شخصاً با مطالعه مقاله تصمیم می‌گیرد که آن را به داوری ارسال نماید، یا از دستیاران تخصصی خود خواهد خواست که در خصوص ارسال مقاله به داوری تصمیم‌گیری نمایند. این مرحله نیز، از یک روز تا هفت روز، به طول خواهد انجامید.
در صورتی‌که مقاله به داوری ارسال گردد، دریافت نظر داوران دو هفته تا دو ماه طول خواهد کشید و در صورتی‌که داوران درخواست تجدید نظر نمایند، موضوع به اطلاع نویسندگان خواهد رسید. زمانی که نویسندگان محترم، مقاله بازنگری شده خود را مجدداً به مجله ارسال نمایند، دور دوم داوری شروع خواهد شد که ممکن است از یک هفته تا یک‌ماه، طول بکشد. در این مرحله و در صورتی که نویسندگان، تمام ایرادات مقاله خود را بر طرف کرده باشند، پذیرش مقاله  خود را دریافت خواهند نمود. در غیر این‌صورت، داوری وارد مرحله سوم و چهارم خواهد شد که طبیعتاً نیازمند زمان بیش‌تری نیز خواهد بود. کلیه مقالات پذیرش شده نیز پس از ویراستاری، بلافاصله در نوبت چاپ قرار می‌گیرند.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی How Much Time is Required for the Process of Reviewing and Publishing an Article?
چکیده انگلیسی مقاله از زمانی که پژوهشگران نگارش یک مقاله را به پایان برده و ارسال آن به مجله را در دستور کار خویش قرار می‌دهند، یکی از مهمترین سؤالاتی که ممکن است ذهن آن‌ها را مشغول نماید این است که: " در مجله مورد نظر، چقدر زمان برای فرآیند بررسی و چاپ یک مقاله مورد نیاز است؟" این سوال، به خصوص برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای چاپ مقاله خود عجله دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
توصیه شخصی من این است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای دفاع از پایان نامه خود احتیاج به چاپ مقاله دارند، طوری برنامه ریزی نمایند که دچار کمبود وقت نشده و برای چاپ مقاله خود، عجله ننمایند. چون تمام مجلات برای خود، فرآیند بررسی و چاپ مشخصی دارند. این فرآیند بسته به نوع مجله، ممکن است حداقل از چند ماه تا حداکثر یک تا دو سال، به طول بیانجامد. بدیهی است هر گونه در خواست تسریع در این فرآیند از طرف نویسندگان، ممکن است نه تنها نتیجه سودمندی به همراه نداشته باشد، بلکه به طولانی‌تر شدن فرآیند بررسی و چاپ آن مقاله نیز، منجر گردد.
راقم این سطور در مقالات قبلی خود، به تشریح دقیق فرآیند بررسی، داوری و پذیرش یک مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اشاره نموده است [5-1]. از آنجایی که خوشبختانه مجله دانشگاه، یکی از بهترین و سریع‌ترین فرآیندها را در بین مجلات علوم پزشکی به خود اختصاص داده است، در این سخن سردبیری، جزئیات این فرآیند یک بار دیگر برای نویسندگان و خوانندگان فرهیخته مجله دانشگاه، تشریح می‌گردد.
زمانی که مجله این دانشگاه، مقاله ای را دریافت می‌نماید، ابتدا توسط کارشناسان مجرب مجله، ساختار مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای انجام این مرحله، حداقل زمان مورد نیاز یک روز و حداکثر آن، یک هفته می‌باشد. در صورتی‌که مقاله بر اساس ساختار مجله تنظیم شده باشد، کارشناسان آن را در اختیار سردبیر قرار می‌دهند. در این مرحله، یا سردبیر شخصاً با مطالعه مقاله تصمیم می‌گیرد که آن را به داوری ارسال نماید، یا از دستیاران تخصصی خود خواهد خواست که در خصوص ارسال مقاله به داوری تصمیم‌گیری نمایند. این مرحله نیز، از یک روز تا هفت روز، به طول خواهد انجامید.
در صورتی‌که مقاله به داوری ارسال گردد، دریافت نظر داوران دو هفته تا دو ماه طول خواهد کشید و در صورتی‌که داوران درخواست تجدید نظر نمایند، موضوع به اطلاع نویسندگان خواهد رسید. زمانی که نویسندگان محترم، مقاله بازنگری شده خود را مجدداً به مجله ارسال نمایند، دور دوم داوری شروع خواهد شد که ممکن است از یک هفته تا یک‌ماه، طول بکشد. در این مرحله و در صورتی که نویسندگان، تمام ایرادات مقاله خود را بر طرف کرده باشند، پذیرش مقاله  خود را دریافت خواهند نمود. در غیر این‌صورت، داوری وارد مرحله سوم و چهارم خواهد شد که طبیعتاً نیازمند زمان بیش‌تری نیز خواهد بود. کلیه مقالات پذیرش شده نیز پس از ویراستاری، بلافاصله در نوبت چاپ قرار می‌گیرند.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن رضائیان | Mohsen Rezaeian
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


نشانی اینترنتی http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-280-122&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده روانپزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات