علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۵۲-۶۵

عنوان فارسی مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در شناسایی و مقابله با بیماری همه گیر کووید-۱۹
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در اواخر سال 2019 با شیوع بیماری نوظهور کووید-19 و در ادامه با پاندمی و همه گیر شدن آن، سراسر جهان درگیر این بیماری شدند. به همین منظور پژوهشگران در حوزه های مختلف، در جست و جوی کشف راه حل مشکلات مرتبط با کنترل و مدیریت بحران های به وجود آمده هستند. قدرت انتقال ویروس کرونای جدید باعث جلب توجه کارشناسان در استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و مقابله با این همه گیری شده است. هوش مصنوعی اشاره به نرم افزارهایی دارد که علاوه بر تجزیه و تحلیل داده ها می تواند قدرت تصمیم گیری داشته باشد.در این مطالعه به بررسی استفاده های هوش مصنوعی در زمان پاندمی بیماری کووید-19 پرداخته شده است. 
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و از لحاظ روش به شیوه مروری با جست و جوی کلمات کلیدی هوش مصنوعی، بیماری همه گیر، کووید-19 ، در پایگاه های داده های  اینترنتی pubmed , SID , scopus , sciensce direct و همچنین موتور جستجوگر google scholar  انجام گرفته است. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج11 مقاله از میان 37 مقاله برای بررسی انتخاب شدند.
یافته ها: در مطالعات بررسی شده به توصیف هوش مصنوعی و گاربرد آن در پزشکی، ویروس کرونا و علائم و نحوه انتقال، مزیت های استفاده از هوش مصنوعی در بحران همه گیری کرونا و کمک به تشخیص سریع، مانیتورینگ مراحل درمان، اپیدمیولوژی و رد یابی مناطق آلوده، مدیریت سیستم دارویی، کاهش حجم کار پرسنل درمانی، روش های تشخیص قطعی کووید 19 مبتنی بر هوش مصنوعی و برنامه های آزمایشگاهی با تأکید بر هوش مصنوعی اشاره شده است. است. از هوش مصنوعی در تشخیص سریع، نظارت بر افراد مبتلا به کووید- 19 ، توسعه درمان، تسهیل تحقیقات، پیشگیری، طراحی دارو و واکسن می توان استفاده نمود. نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی از شبکه های هوشمند طراحی شده برای تقلید از فرایندهای تفکر انسان استفاده می‌کند.
بحث و نتیجه گیری:  هوش مصنوعی می تواند الگوی فراتر از قوانین تعریف شده را بشناسد و حجم قابل توجهی از اطلاعات را از آنچه انسان می تواند مدیریت کند تجزیه و تحلیل نماید.سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی این امکان را فراهم می کند که بتوان موارد مشکوک به کووید-19 را با کمترین تماس پرسنل درمانی با بیماران مورد شناسایی قرار داد، و ادامه روند درمانی را تحت نظارت گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هوش مصنوعی، همه گیری، کووید- 19 ، ویروس کرونا

عنوان انگلیسی An Overview of the Artificial Intelligence Applications in Identifying and Combating the Covid-19 Pandemic
چکیده انگلیسی مقاله Intruduction: In late 2019, people around the world became infected with Covid-19 by the outbreak, the pandemy and epidemy of this disease. To this end, researchers in various fields are seeking to find solutions to the problems related to the control and management of crises. The transmission power of the new corona virus has drawn the attention of experts in the use of artificial intelligence to identify and combat this epidemic. In addition to data analysis, artificial intelligence refers to software that can have decision-making power.
Methods and Materials: This review article has been performed by searching artificial intelligence, epidemic, Covid-19 keywords, in pubmed, SID, scopus, sciensce direct internet databases as well as google scholar search engine. 11 articles were selected from 37 articles for review after the application of inclusion and exclusion criteria.
Results: The studies mentioned about the describtion of artificial intelligence and its application in medicine, corona virus and its symptoms and mode of transmission, the benefits of using artificial intelligence in the corona pandemic crisis and aid in rapid diagnosis, monitoring of treatment, epidemiology and tracing of infected areas, drug system management, reduction the workload of medical staff, methods of definitive diagnosis of Covid 19 based on artificial intelligence and laboratory programs with emphasis on artificial intelligence. Artificial intelligence can be used in rapid diagnosis, monitoring of people with Covid-19, development of treatment, facilitation of research, prevention, design of drugs and vaccines. Software based on artificial intelligence of the designed intelligent networks use to mimic human thought processes.
Discussion and Conclusion: Artificial intelligence can recognize patterns beyond defined rules and it can analyze significant amounts of information from what humans can manage. Software based on artificial intelligence provide the possibility that can recognize suspected Covid-19 cases with the least contact of medical staff with the patients. Moreover, it monitored the continuation of the treatment process.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Artificial Intelligence, Pandemic, Covid-19, Corona Virus

نویسندگان مقاله عرفان کاظمی | erfan kazemi
Student Research Committee, AJA university of Medical Sciences, Tehran, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اجا، تهران، ایران

ناهید محرابی | nahid mehrabi
Department of Health Information Technology, Faculty of, AJA university of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

علی حاجی پور طالبی | ali hajipurtalebi
Health Information Technology Expertو AJA university of medical sciences
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارتش


نشانی اینترنتی http://jps.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-502-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مقالات کامل
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات