مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، جلد ۱۱، شماره ۴۱، صفحات ۱۰۳-۱۲۰

عنوان فارسی مروری بر اپیدمیولوژی و علایم بالینی SARS-COV-۲
چکیده فارسی مقاله COVID-19 ، بیماری ناشی از SARS-CoV-2­، یک بیماری بسیار مسری است. سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به عنوان یک پاندمی جهانی اعلام کرده است. در حال حاضر ، تحقیقات در مورد SARS-CoV-2 در مراحل اولیه است. بر اساس شواهد منتشر شده، مطالعه حاضر بررسی سیستماتیک اپیدمیولوژی، مشخصات بالینی، تشخیص، درمان و پیشگیری از COVID-19 را خلاصه می کند. امید است که این بررسی به مردم کمک کند تا SARS-CoV-2 را بشناسند و با آنها مقابله کنند و مرجعی برای مطالعات آینده فراهم کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله COVID-19، کرونا ویروس، عفونت های تنفسی، پنومونی، IAU science.

عنوان انگلیسی A review of the epidemiology and clinical signs of SARS-COV-2
چکیده انگلیسی مقاله COVID-19, the disease caused by SARS-CoV-2, is a highly contagious disease. The World Health Organization has declared the ongoing outbreak to be a global public health emergency. Currently, the research on SARS-CoV-2 is in its primary stages. Based on current published evidence, this review systematically summarizes the epidemiology, clinical characteristics, diagnosis, treatment and prevention of COVID-19. It is hoped that this review will help the public to recognize and deal with SARS-CoV-2, and provide a reference for future studies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله COVID-19, Coronavirus, Respiratory infection, Pneumonia, IAU science.

نویسندگان مقاله توحید پیری قراقیه | Tohid Piri Gharaghie
Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران.

شیدا بیرانوند | Sheida Beiranvand
Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران.

عباس دوستی | Abbas Doosti
Biotechnology Research Center, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

امیرحسین قدیری | Amir Hossein Ghadiri
Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

سامه حاجی محمدی | Sameh Haji Mohammadi
Department of Electrical and Medical Engineering, Faculty of Engineering, Ivaneki Branch, Non-Profit University, Ivaneki, Iran.
گروه برق و مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، واحد ایوانکی، دانشگاه غیرانتفاعی، ایوانکی، ایران.


نشانی اینترنتی http://ncmbjpiau.ir/browse.php?a_code=A-10-1575-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلولی و مولکولی
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات