مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۵۵-۶۴

عنوان فارسی بررسی میزان خیرگی ناشی از چراغ خودروهای پرمصرف در کشور ایران
چکیده فارسی مقاله
سابقه و هدف: آمار تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن در ایران به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای زیاد است. چراغ خودروها به‌ویژه در جاده‌های دوطرفه باعث ایجاد خیرگی در رانندگان طرف مقابل می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین سطح خیرگی آزاردهنده چراغ خودروها و تأثیرات برخی متغیرها در ایجاد خیرگی آزاردهنده انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: بدین منظور شدت روشنایی در سطح چشم رانندگان اندازه‌گیری شد و با استفاده از مدل اشمیت ـ کلاوزن و بیندلز میزان خیرگی آزاردهنده ناشی از چراغ خودروها با استفاده از مقیاس عددی دی‌بور و با درنظرگرفتن فاصله جانبی بین دو وسیله نقلیه، فاصله طولی بین دو وسیله نقلیه و درخشندگی زمینه سطح جاده تعیین شد.
یافته‌ها: در خودروها در حالت نورپایین از فواصل 100 متری تا 50 متری دستگاه لوکس‌متر هیچ‌گونه روشنایی را ثبت نکرد. در حالت نوربالا نیز از فاصله 100 متری با کاهش فاصله طولی بین دو خودرو، سطح خیرگی آزاردهنده به‌طور تدریجی افزایش می‌یافت. افزایش سطح خیرگی برای خودروی سمند تا 30 متری، پراید صبا GTX تا 20 متری و پراید 131SL، مگان و پژو پارس تا 10 متری و همچنین پژو 405 بسته به درخشندگی زمینه تا 10 و 20 متری ادامه داشت و از این فواصل به بعد سطح خیرگی آزاردهنده کاهش می‌یافت.
نتیجه‌گیری: فاصله جانبی بین خودروها، تنظیم‌بودن جهت و ارتفاع چراغ خودروها، ولتاژ لامپ و نوع لامپ خودرو در ایجاد خیرگی تأثیرگذار است که با تغییراتی در طراحی جاده‌ها و سیستم روشنایی وسایل نقلیه قابل کاهش است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصادفات جاده‌ای، خیرگی آزاردهنده، درخشندگی، روشنایی

عنوان انگلیسی Assessment of Glare Caused by High Consumption Cars Headlights in Iran
چکیده انگلیسی مقاله
Background and Objective: The number of road accidents and casualties is considerably high in Iran. In addition, car headlights, especially on two-way roads, cause glare in the eyes of oncoming drivers. This study aimed to determine the level of discomfort caused by the glare of car headlights and the effects of some variables on creating discomfort glare.
Materials and Methods: The illuminance of the driver’s eye was measured using luxmeter, and the severity of discomfort glare caused by the car’s headlights was determined using the Schmidt-Clausen and Bindels model, the lateral and longitudinal distance between the two vehicles, and the background luminance of the road surface.
Results: In the low beam mode of the cars, luxmeter failed to record any illuminance from 100 to 50 meters distance. In the high beam mode, the discomfort glare gradually increased by the reduction of the longitudinal distance between two vehicles from the distance of 100 meters. Increase in the level of discomfort glare for Samand, Pride Saba GTX, Pride 131SL, Renault Megan, and Peugeot Pars cars continued up to 30, 20, and 10 meters, and up to 10 and 20 meters in the case of Peugeot 405 car depending on the background luminance, respectively. The level of discomfort glare reduced from these intervals onwards.
Conclusion: The discomfort glare can be affected by changes and adjustments made in the side distance between vehicles, direction and height of car headlights, as well as voltage and type of headlight lamp and can be reduced by changes in road design and vehicle headlights.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Discomfort Glare, Illuminance, Luminance, Road Crashes

نویسندگان مقاله احمد مهری | Ahmad Mehri
Department of Occupational Hygiene, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

ابوالفضل ذاکریان | Abolfazl Zakerian
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

میلاد عباسی | Milad Abbasi
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

رمضان میرزایی | Ramazan Mirzaei
Social Determinants of Health Research Center, Department of Occupational Health Engineering, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

فاروق محمدیان | Farough Mohammadian
Department of Occupational Health and Safety Engineering, Environmental Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران

جواد ساجدی فر | Javad Sajedifar
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-788-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عوامل فیزیکی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات