کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱، شماره پیش، صفحات ۴۸-۶۵

عنوان فارسی زبان فارسی و روابط فرهنگی ایران و بنگلادش
چکیده فارسی مقاله روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بین ایران و شبه قاری هند، از زمانهای قدیم وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. نمونه­هایی از نشانه­های این روابط را می­توان از سنگ­نبشته­هایی که در نزدیکی کمبات و گجرات به دست آمده و مربوط به دوره هخامنشیان و پیوندهای دیرین دو کشور است، به دست آورد. بیان ریشه­های روابط ایران با شبه قاره هند، بویژه بنگال، درخور پژوهش و جستجویی همه جانبه است که زمینه­های مختلف را در بر می­گیرد و درباره آن کتابها می­توان نگاشت؛ کما اینکه برخی نویسندگان و مورّخان نیز در این راه سعی و تلاش کرده، آثاری از خود به جای گذاشته­اند. در اینجا سعی خواهد شد به ظهور اسلام، حضور ایرانیان و مهاجرت آنان، اشتراکهای فرهنگی و ... اشاره و تحقیق بیشتر به عهده خوانندگان و علاقه­مندان واگذار شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روابط فرهنگی، ایران و هند، ایران و بنگلادش، زبان فارسی و بنگلادش، زبان فارسی و شبه قاره، سلسله های تصوّف در شبه قاره، شیخ جلال الدّین تبریزی، سهروردیّه، قادریّه، نقشبندیّه، بایزید بسطامی، فارسی و بنگلا،

عنوان انگلیسی Persian Language and Cultural relations between Iran and Bangladesh
چکیده انگلیسی مقاله The political, social and cultural relations between Iran and India date back to a long time age. Evidence can be supplied through extant manuscripts near Kambat and Gajrat dating to Achaemenian dynasty. The study of relations between Iran and India, especially Bangal, is a worthwhile enterprise, demanding a great effort. This article attempts to briefly illustrate such relations, specifically after the rise if Islam in India and emigration of many Iranians to that land. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله روابط فرهنگی, ایران و هند, ایران و بنگلادش, زبان فارسی و بنگلادش, زبان فارسی و شبه قاره, سلسله های تصوّف در شبه قاره, شیخ جلال الدّین تبریزی, سهروردیّه, قادریّه, نقشبندیّه, بایزید بسطامی, فارسی و بنگلا

نویسندگان مقاله محمدکاظم کهدویی |
عضو هیأت علمی دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2158_578e96187d46762b926bfb1dce779ba7.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات