کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۶، شماره ۱۱، صفحات ۳۱-۷۰

عنوان فارسی افشانش معنا در چند حکایت مولانا
چکیده فارسی مقاله در این مقاله پس از بیان مختصری از پیشینه ساخت شکنی، چند حکایت دفتر دوم مثنوی مولوی با بهره‌گیری از فلسفه ساخت شکنی دریدا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. افشانش وضعی و افشانش انتقالی، الگوهای دو گانه‌ای هستند که تحلیل حکایات بر محور آن شکل می‌گیرد. هدف از طراحی این مقاله آن است که زیر ساخت روانشناختی و روساخت عرفانی و اخلاقی و اجتماعی نمونه‌هایی از حکایات مثنوی مورد بررسی قرار گرفته، روابط درونی جزاء متن و کرت­بندی معانی در زنجیره متن باز نموده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افشانش، ساخت شکنی، آشنایی زدایی، مثنوی، مولوی،

عنوان انگلیسی The scattering of meaning in a few stories of Molavi
چکیده انگلیسی مقاله In this essay, after presenting a brief background of deconstructionism, I have studied and analyzed a few stories from the second chapter of Mathnavi Molavi by applying Drida’ deconstruction method. The aim of this essay is to study psychological substructure and moral social super structural of Mathnavi through sampling a few stories. Moreover, the internal relationships of text components are represented in the sequence of stories.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله افشانش, ساخت شکنی, آشنایی زدایی, مثنوی, مولوی

نویسندگان مقاله غلامرضا رحمدل شرفشادهی |
دانشیار دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2324_5b513b64c47ae4b02e791b714240493d.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات